Podatek od nieruchomości

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Podatek od nieruchomości płacą właściciele gruntów i budynków. Jest to więc podatek majątkowy. Jego wysokość ustala każda gmina na swoim terenie, a zatem jest to również podatek lokalny i zasila budżety samorządowe. Maksymalną stawkę podatku na każdy rok ustala minister finansów. Płaci się go w ratach, cztery razy do roku do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Ziemia uprawna i lasy opodatkowane są podatkami rolnym i leśnym. Podatek wylicza się mnożąc powierzchnie gruntu przez stawkę podatku. Ta część to podatek gruntowy.

Do tego dochodzi właściwy podatek od nieruchomości, czyli od wszystkich budynków, a stawki są różne w zależności od ich przeznaczenia – niższe za budynki mieszkalne, a wyższe za przeznaczone na działalność gospodarczą. Podatkowi podlegają także budowle, ale tylko te, które są przeznaczone na działalność gospodarczą. Budowle to na przykład parkingi, urządzenia instalacyjne, przyłącza, ogrodzenia. Podatek od nieruchomości płacą zarówno i właściciele, jak też użytkownicy wieczyści.


loaderek.gifoverlay.png