Popyt

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Popyt to zainteresowanie i skłonność do zakupu danego towaru lub usługi po określonej cenie i w określonym czasie. To właśnie popyt kształtuje podaż. Popyt maleje wraz ze wzrostem ceny danego towaru, a rośnie wraz z jej spadkiem. Na wielkość popytu w gospodarce wpływają dochody konsumentów oraz ich indywidualne gusta. Popyt zmienia się w zależności od ich upodobań, oczekiwań co do innowacyjności i jakości produktów. Marketingowcy uważają, nie bez racji, że popyt można „kreować”, czyli zwiększać go na określone dobra poprzez rozmaite działania marketingowe, a przede wszystkim uświadamianie ludziom ich potrzeb. Wielkość popytu obrazuje "krzywa popytu", która przedstawia ilość dóbr będących w potencjalnym zainteresowaniu konsumentów po określonych cenach. Gdy krzywa popytu przecina się z krzywą podaży osiągany jest punkt równowagi rynkowej. Oznacza on, że po tych cenach można sprzedać największą ilość dóbr.


loaderek.gifoverlay.png