Rachunek przepływów pieniężnych

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Rachunek przepływów pieniężnych (ang. cash flow) to jedna z najważniejszych części sprawozdania finansowego firmy. Każde przedsiębiorstwo, każdego dnia dokonuje wypłat (płaci kontrahentom, pracownikom, reguluje inne zobowiązania, spłaca kredyty) i dostaje należne mu pieniądze za towary albo usługi, a więc ma wpływy i wydatki.

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, czy w określonym czasie (w ciągu kwartału lub roku) więcej gotówki do firmy wpływało niż z niej wypływało, czy też było odwrotnie. Gdyby okazało się, że w dłuższym okresie więcej gotówki z firmy wypływa, niż do niej wpływa, jest to bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, że źle się w niej dzieje. Na tej podstawie wnioskujemy, czy firmie nie zagraża utrata płynności – czy będzie w stanie regulować swoje zobowiązania. Najważniejsze są oczywiście przepływy związane z podstawową działalnością, czyli przepływy z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Rachunek przepływów pieniężnych trzeba „czytać” razem z rachunkiem zysków i strat, bo firma może notować zyski, ale gotówki więcej z niej wypływa niż wpływa. Firma zawsze powinna wyjaśnić w swoim sprawozdaniu, dlaczego tak się dzieje. Rachunek przepływów pieniężnych muszą sporządzać przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 5 mln euro w przeliczeniu na złote oraz wszystkie instytucje finansowe, w tym banki.


loaderek.gifoverlay.png