Rachunek zysków i strat

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Rachunek zysków i strat to jedna z najważniejszych części sprawozdania finansowego, jakie muszą sporządzać większe spółki, czyli te o obrotach rocznych większych niż 1,2 mln euro, oraz wszystkie instytucje finansowe, w tym banki.

Rachunek taki ma pokazać dokładnie, jakie (i w jaki sposób firma) osiągnęła wyniki, jakie miała przychody i koszty – w minionym kwartale lub roku. Słowem, czy firma miała zyski, czy też poniosła straty, i z jakiego rodzaju działalności one wynikały. Dla śledzących sprawozdania finansowe firm, czyli dla analityków, inwestorów, bankowców i kontrahentów, najważniejsze jest to, czy przedsiębiorstwo osiąga zysk ze swojej podstawowej działalności.

Ważne jest również porównanie wyników z osiąganymi w poprzednich okresach, gdyż porównania takie pokazują, czy firma działa coraz lepiej, czy też dzieje się w niej gorzej, gdy zyski są mniejsze albo też gdy pojawiają się straty. Przedsiębiorstwo powinno w sprawozdaniu finansowym samo przedstawić wyjaśnienia sytuacji, jaką pokazuje rachunek zysków i strat. Sposób sporządzenia rachunku jest bardzo ściśle określony w obowiązujących zasadach rachunkowości.


loaderek.gifoverlay.png