Rata

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Rata oznacza spłatę części zobowiązania, w tym także kredytu. Raty kredytu spłacane są w terminach określonych w umowie kredytowej, z zwykle co miesiąc i w określonej przez tę umowę wysokości. Do umowy o kredyt dołączany jest harmonogram spłat. Rata składa się z części, w której spłacamy kapitał kredytu, czyli cześć kwoty jaką pożyczyliśmy od banku (rata kapitałowa) oraz z części odsetkowej. Część odsetkowa raty może być wyższa lub niższa w zależności od zmian stóp procentowych. Zarówno całkowity koszt kredytu, jak i wysokość rat zależą również od tego, czy zdecydowaliśmy się spłacać kredy w ratach malejących, czy w ratach stałych, czyli annuitetowych. Płatność w ratach dotyczy nie tylko spłat kredytów czy pożyczek ale także leasingu.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png