Raty annuitetowe

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Raty annuitetowe to inaczej raty stałe albo równe. Gdy spłacamy kredyt w ratach annuitetowych kapitał kredytu i należne bankowi odsetki dzielone są na liczbę rat. Raty są wprawdzie równe, ale ich części równe nie są. Ponieważ przy pierwszej racie spłacamy odsetki od całego kapitału, część odsetkowa raty jest wyższa, a część kapitałowa znacznie mniejsza. Pod koniec spłaty proporcje te się zmieniają. Ponieważ zaczynając spłaty, spłacamy znacznie mniej kapitału kredytu, a więcej odsetek, kapitał spłacany jest wolniej, a jest on stale oprocentowany. W ten sposób w całym okresie spłaty kredytu płacimy znacznie więcej odsetek niż gdybyśmy od początku spłacali więcej kapitału, jak w przypadku rat malejących. Raty annuitetowe w porównaniu z malejącymi powodują, że łączny koszt kredytu jest wyższy, ale wysokość spłat jest przez cały okres taka sama. Choć raty annuitetowe nazywamy stałymi lub równymi, część odsetkowa może się zmieniać w okresie spłat kredytu w zależności od zmian oprocentowania, a więc stóp procentowych.


loaderek.gifoverlay.png