Rezerwa Federalna (Fed)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Rezerwa Federalna (Fed) to bank centralny Stanów Zjednoczonych. Powstał w 1913 roku po wcześniejszym (1907) kryzysie bankowym, który wstrząsnął finansami USA. Między innymi po to, żeby takim zdarzeniom zapobiegać. Celem Fed było od początku dążenie do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia w gospodarce, zapewnienie stabilności cen oraz stabilności długoterminowych stóp procentowych.

Fed jednocześnie ma realizować trzy cele, z których wszystkie są równie ważne, gdy większość banków centralnych realizuje jeden cel – mają dbać o stabilności cen, czyli osiągać cel inflacyjny. Oprócz tego Fed zajmuje się tym, czym inne banki centralne – organizuje systemy rozliczeń, wprowadza pieniądz do obiegu i kontroluje jego ilość, pożycza pieniądze bankom i przyjmuje od nich nadwyżki gotówki.

Po ostatnim kryzysie Fed utrzymuje najniższe w historii, „bliskie zera”, stopy procentowe, a oprócz tego do niedawna kupował od banków obligacje rządu USA, dostarczając im wielkie ilości gotówki. Nazywa się to „niekonwencjonalną polityką monetarną”. Cześć ekonomistów uważa, że taka polityka może w dłuższym okresie gospodarce zaszkodzić i wywołać w przyszłości bardzo silną inflację. Po kryzysie wzmocniono również nadzór Fed na największymi bankami w USA.


loaderek.gifoverlay.png