Skarb Państwa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Skarb Państwa to w Polsce instytucja prawna reprezentująca państwo jako właściciela należącego do niego majątku.

Pojęcie „skarb państwa” wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Określano nim majątek publiczny, w odróżnieniu od majątku władcy. W Polsce Skarb Państwa nie jest właścicielem, nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za majątek i zobowiązania przedsiębiorstw państwowych lub spółek skarbu państwa. Są one osobami prawnymi, a więc samodzielnie zarządzają swoim mieniem. I odwrotnie, instytucje państwowe i spółki skarbu państwa nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.

Osobą, która reprezentuje skarb państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym jest minister Skarbu Państwa. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa reprezentuje skarb państwa w zakresie ochrony państwowego majątku i jego interesów.


loaderek.gifoverlay.png