SSL

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

SSL to certyfikowany sposób szyfrowania danych, które przesyłane są pomiędzy komputerem a serwerem (pocztowym, FTP lub serwerem www). Zainstalowanie SSL na komputerze pozwala na bezpieczne przesyłanie danych i nawiązanie bezpiecznego połączenia, na przykład pomiędzy komputerem klienta a bankiem.

Certyfikaty SSL wydawane są przez urząd certyfikacji (CA). Certyfikat wydany przez CA jest określany mianem certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku gdy dana firma nie wykupiła certyfikatu SSL i nie są one podpisane przez urząd certyfikacji, przed nawiązaniem połączenia z daną stroną wyświetla się komunikat o niezaufanym połączeniu. Ikona kłódki pojawiająca się obok adresu strony, widoczna w oknie przeglądarki, potwierdza bezpieczeństwo transmisji danych.


loaderek.gifoverlay.png