Transza

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Transza to znaczy część. Niektóre kredyty banki wypłacają nie jednorazowo, ale w transzach. Tak jest na ogół w przypadku kredytów na budowę domu oraz kredytów inwestycyjnych (w tym także budowlanych) dla przedsiębiorstw.

Wypłacanie kredytu w transzach pozwala bankowi na monitorowanie sposobu wydawania pieniędzy, tego czy wydawane są zgodnie z umową, a w przypadku firm – także zgodnie z biznesplanem. Transze, ich liczba i wysokość ustalane są podczas podpisywania umowy o kredyt. Aby kredytobiorca mógł zgodnie z harmonogramem otrzymać kolejną transzę, musi rozliczyć wydatki z poprzedniej. Rozliczenie polega na przedstawieniu faktur i rachunków, choć na ogół bank rezerwuje sobie też prawo do zweryfikowania i oceny stanu faktycznego na miejscu prowadzonej inwestycji. Jeśli kredytobiorca nie rozliczy wydatków z poprzedniej transzy, bank może wstrzymać wypłatę kolejnej.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png