Ubezpieczenie zdrowotne

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Obowiązkowe składki zdrowotne, czyli na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), zostały wprowadzone w 1997 roku i muszą je odprowadzać wszystkie osoby, które objęte są systemem ubezpieczeń społecznych. Daje ono prawo do opieki medycznej opłacanej przez NFZ. Dla osób pracujących składka wynosi 9 proc. całkowitego wynagrodzenia brutto. Dla prowadzących działalność gospodarczą oblicza się ją w skomplikowany sposób, bo jest to co najmniej 9 proc. podstawy wymiaru. Ta podstawą wymiaru jest z kolei 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Osoby, które nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej – mają dochody ze zleceń lub umów o dzieło – mogą wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Płacą wtedy składkę wynoszącą 9 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał.


loaderek.gifoverlay.png