Umowa na czas nieokreślony

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Umową na czas nieokreślony nazywa się taką umowę o pracę, w której nie jest określona data jej rozwiązania. Taka umowa powinna precyzować rodzaj zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy, datę jej rozpoczęcia, miejsce wykonania, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Zasady zawierania umów o pracę na czas nieokreślony reguluje Kodeksy pracy.

Pracodawcy w okresach dekoniunktury starają się unikać zawierania umów na czas nieokreślony z powodu kosztów pracy. Dla pracownika dużą zaletą takiej umowy o pracę jest stabilizacja, a w przypadku pracodawcy – możliwość zbudowania długofalowej współpracy i lojalności.


loaderek.gifoverlay.png