Umowa na okres próbny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Umowa na okres próbny zawierana jest po to, żeby pracodawca mógł sprawdzić wiedzę, doświadczenie, umiejętności, rzetelność wywiązywania się z zakresu obowiązków przez nowego pracownika. W tym czasie może on skonfrontować z rzeczywistymi warunkami predyspozycje pracownika do pracy na powierzonym mu stanowisku. Pracownik może również sprawdzić warunki pracy w zatrudniającej go firmie.

W jednej firmie pracownik może być zatrudniony tylko raz na umowę na okres próbny. Ten rodzaj umowy poprzedza umowę na czas określony lub na czas nieokreślony. W umowie na okres próbny muszą być zawarte konkretne daty dotyczące tego okresu. Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa na okres próbny nie może przekraczać trzech miesięcy.


loaderek.gifoverlay.png