Umowa o dzieło

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Umowa o dzieło nie jest umową o pracę, tylko cywilnoprawną, a zatem istotne jest w niej dostarczenie opisanego w umowie działa w określonym w niej czasie, a nie stałe wykonywanie zadań i obowiązków pracownika.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie wykonanego dzieła. Pierwotnym sensem umów o dzieło były umowy z tworcami, na przykład napisanie utworu muzycznego lub literackiego, pojęcie to zostalo rozciągnięte na wszelkie bardzo różne utwory i usługi, jak naprawa sprzętu, polecenie uszycia ubrań, renowacja mebli itp. W przeciwieństwie do innych umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia) wykonawca może dobrowolnie odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.


loaderek.gifoverlay.png