Umowa o pracę

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Umowa o pracę zawierana jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i na jej mocy pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonego zakresu obowiązków na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także w określonym czasie. Pracodawca zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Wśród umów o pracę wyróżnia się umowy bezterminowe, czyli na czas nieokreślony, oraz terminowe, jak umowa na okres próbny lub na czas określony. Umowa o pracę musi zawierać datę rozpoczęcia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, czas pracy, wysokość wynagrodzenia i miejsce pracy.


loaderek.gifoverlay.png