Umowa zlecenia

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Umowa zlecenia polega na tym, że wykonującemu ją powierza się wykonanie określonych w niej czynności lub zadań. Jest to tak samo umowa cywilnoprawna jak o dzieło. Praktycznie jest ona – podobnie jak w wielu przypadkach umowa o dzieło – stosowana jako ekwiwalent umowy o pracę. Teoretycznie w porównaniu z tamtą powinna zapewniać pracownikowi większą elastyczność. Daje natomiast znacznie mniej praw wynikających z Kodeksu pracy.

Umowę zlecenia może zawrzeć zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Prawo mówi, że zlecenie może być wykonywane nieodpłatnie. O ile umowa o dzieło nazywana jest „umową rezultatu”, gdzie „rezultatem jest konkretne dzieło, w umowie zlecenia najważniejsza jest wykonywana praca na rzecz zleceniodawcy, a wykonywane zadanie nie musi koniecznie dawać określonego rezultatu.


loaderek.gifoverlay.png