VAT

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Podatkiem VAT (od angielskiego Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) objęte są w Polsce w zasadzie wszystkie towary i usługi. W zasadzie, gdyż niektóre są zwolnione z VAT, a dla części stawka wynosi 0 proc. Zwolniona z VAT jest miedzy innymi większość usług pośrednictwa finansowego, czyli także usługi bankowe. W Polsce występuje jednak wiele stawek VAT, co tworzy system mało przejrzysty.

Stawkę VAT dolicza się do wartości towaru lub usługi netto, a to ostatecznie daje jego cenę brutto. Ostateczna cena towaru lub usługi to suma jego wartość netto oraz wartość podatku. VAT jest naliczany na każdym etapie obrotu towarem lub usługą – sprzedający musi go odprowadzić, a kupujący może go odliczyć. Finalnie płaci go konsument towaru lub usługi, w ich ostatecznej cenie. Konsument nie może odliczyć VAT – na tym łańcuch się kończy. Podatek ten został wprowadzony w Polsce w 1993 roku.


loaderek.gifoverlay.png