Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Walne zgromadzenie akcjonariuszy to zebranie właścicieli spółki akcyjnej, a równocześnie najwyższa władza w tego rodzaju spółce. Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się raz do roku i decyduje między innymi o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki, udzieleniu absolutorium jej władzom (członkom rady nadzorczej i zarządu) oraz o podziale zysku za poprzedni rok, czyli o tym, czy spółka wypłaci dywidendę.

Akcjonariusze powołują też członków rady nadzorczej, a w niektórych spółkach – w zależności od statutu – mogą powoływać także zarząd lub jego członków. W spółkach akcyjnych mogą odbywać się również nadzwyczajne walne zgromadzenia. Zwoływane są one przez zarząd lub radę nadzorczą, ale mogą być też zwołane na wniosek odpowiedniej liczby akcjonariuszy. Nadzwyczajne walne zgromadzenia zwoływane są zazwyczaj wtedy, gdy spółka chce przeprowadzić emisję akcji lub obligacji, na co akcjonariusze muszą wyrazić swoją zgodę. Mogą być zwoływane także w przypadkach, gdy spółkę ktoś chce przejąć albo ona zamierza przejąć inną spółkę.


loaderek.gifoverlay.png