Wieka Depresja

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Wielka Depresja to poprzedni wielki kryzys w USA w latach 1929-1933. Podobnie jak ostatni kryzys, objął on nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały świat, w tym też Polskę. Za symboliczną datę jego wybuchu przyjmuje się 24 października 1929 roku, czyli „czarny czwartek”, gdy na nowojorskiej giełdzie przy Wall Street doszło do panicznej wyprzedaży akcji.

W wyniku kryzysu nastąpiła trwająca kilka lat recesja, bezrobocie wzrosło do 27 proc., produkcja przemysłu w USA spadła o blisko połowę, załamał się światowy handel. W wyniku wielkiego kryzysu powstała jedna z najważniejszych współczesnych szkół ekonomicznych, Johna Maynarda Keynesa, nazwana od jego nazwiska keynesizmem. Twierdził on, że w sytuacjach dekoniunktury państwo powinno inwestować w gospodarkę, nawet za cenę zwiększenia zadłużenia, a w czasach dobrej koniunktury powinno ją schładzać, zwiększając na przykład podatki od firm, czy też zwiększając podatki progresywne od wynagrodzeń.

Przemyślenia Keynesa były podstawą do polityki gospodarczej „Nowego Ładu” (ang. New Deal) wprowadzonej przez wybranego w 1933 roku prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Polegała ona między innymi na zwiększeniu inwestycji publicznych, programie robót publicznych przy których zatrudniono 8,5 mln bezrobotnych, wprowadzeniu płacy minimalnej oraz ubezpieczeń społecznych robotników.


loaderek.gifoverlay.png