Wydatki kapitałowe

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Wydatki kapitałowe to inwestycje firmy we wszystko to, co powiększa jej potencjał produkcyjny, a więc na przykład maszyny, budynki fabryczne itp. Określane są również angielskim skrótem CAPEX (capital expenditures). Ponoszone są po to, żeby rozpoczęć działalność (w przypadku nowej firmy) zwiększyć produkcję lub podjąć nową produkcję.

Oprócz wydatków kapitałowych firma ponosi również wydatki związane z bieżącą działalnością jak na przykład utrzymanie produkcji lub poprawa jej jakości. Są to wydatki operacyjne określane skrótem OPEX (operating expenditures).


loaderek.gifoverlay.png