Wydatki

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Wydatki to rozchód środków pieniężnych danej jednostki gospodarczej, inaczej zapłacenie za dane usługi lub dobra, regulowanie zobowiązań. Powiązany jest z transakcjami finansowo – gospodarczymi, na przykład zakupem dóbr i zasobów, czy wypłatą wynagrodzeń za pracę w danym przedsiębiorstwie. Wydatek może mieć formę gotówkową (z kasy) lub bezgotówkową (z rachunku bankowego). Dla prawidłowego prowadzenia księgowości ważne jest rozgraniczenie, który wydatek jest kosztem. Wydatki można podzielić ze względu na czas ich występowania: następujące później niż koszt, następujące w tym samym czasie co koszt i te, które pojawiły się wcześniej niż koszt.


loaderek.gifoverlay.png