Zastaw rejestrowy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Zastaw rejestrowy jest jednym z najbardziej popularnych i prostych sposobów zabezpieczania kredytów i pożyczek, zwłaszcza takich na mniejsze kwoty. Dokonuje się go, podpisując umowę (nazywaną „zastawniczą”) z tym, kto pożycza nam pieniądze.

Zastawić można praktycznie wszystko, co ma jakąś wartość – samochody, dzieła sztuki, papiery wartościowe, a w przypadku firm – maszyny wykorzystywane do produkcji, a nawet wyprodukowane towary. W umowie trzeba dokładnie określić, co zastawiamy, oraz podać maksymalną sumę naszego zobowiązania. Jest to tak zwana górna granica zabezpieczenia. W skład tej maksymalnej sumy mogą wchodzić także odsetki, ewentualne koszty postępowań czy też inne roszczenia. Następnie zastaw trzeba wpisać do rejestru zastawów w sądzie rejonowym, zgłaszając go na specjalnym formularzu.

Zastaw rejestrowy wygasa po 10 latach od wpisu do rejestru. Żeby nadal obowiązywał, trzeba go odnowić.


loaderek.gifoverlay.png