Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Wydając zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poświadcza, że płatnik na bieżąco reguluje składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Pracy. Zaświadczenie takie jest niezbędne przedsiębiorcom przy staraniu się o kredyt w banku lub stawaniu do przetargu. Zaświadczenie płatnik składek dostaje za darmo, na swój wniosek. Może o nie wystąpić w oddziale ZUS, listownie albo przez Platformę Usług Elektronicznych. ZUS podaje, że już zdecydowana większość zaświadczeń wydawana jest od ręki.


loaderek.gifoverlay.png