Zestawienia zmian w kapitale własnym

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Zestawienie zmian w kapitale własnym ma pokazać, co zmieniło się w ciągu minionego kwartału lub roku w majątku firmy, a także we wszystkim tym, co się na niego składa. Zestawienie takie pokazuje więc, czy przedsiębiorstwo jest zdolne do powiększania majątku, czy też go traci. Zestawienie zmian w kapitale własnym jest, w związku z tym, szczególnie ważne dla udziałowców lub akcjonariuszy firmy, bo to właśnie oni, kupując udziały lub akcje, „składają się” na ten majątek. Zależy im więc, żeby był wart coraz więcej i był mocną podstawą do osiągania zysków także w przyszłości.

Firmy sporządzające zestawienia zmian w kapitale własnym ujawniają wartość majątku na początek okresu (kwartału lub roku) i na koniec tego samego okresu. Równocześnie pokazują analogiczne zmiany, jakie zaszły w porównywalnym okresie, czyli w poprzednim roku lub odpowiednim kwartale poprzedniego roku. Na tej podstawie można ocenić, jaka jest tendencja zmian i czy idą one w dobrym, czy w złym kierunku. Akcjonariuszom mającym przed sobą zestawienie zmian w kapitale własnym łatwiej jest zdecydować, czy firma powinna przeznaczyć zyski za poprzedni rok na to, żeby dalej budować kapitał, po to, żeby się rozwijać, czy ma go wystarczająco dużo, by mogli oni podzielić się zyskami w postaci dywidendy.


loaderek.gifoverlay.png