2012.09.06

Szybkie przekazy

Od początku lipca we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego dostępne są usługi Western Union w zakresie realizacji przekazów krajowych i zagranicznych. Oferta zostanie również wprowadzona w kanałach elektronicznych.

Współpraca pomiędzy Western Union, światowym liderem na rynku przekazów pieniężnych, a PKO Bankiem Polskim, czyli największą polską instytucją finansową, oznacza duże udogodnienie dla wszystkich, którzy chcą szybko przesłać pieniądze. Skorzystają z niego z pewnością Polacy pracujący za granicą i przekazujący wsparcie finansowe rodzinie w kraju.

Poprzez wprowadzenie przekazów pieniężnych rozwijamy ofertę dla klientów detalicznych. Postawiliśmy na partnera sprawdzonego, o międzynarodowej renomie. Liczę, że wiele osób korzystających z Western Union zostanie klientami naszego Banku – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar Bankowości Inwestycyjnej w PKO Banku Polskim.

Przez ostatnie 17 lat rodacy pracujący za granicą przesłali do Polski ponad 160 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafiło do kraju w 2007 roku – było to ponad 20 mld zł. Wpływy zmniejszyły się po wybuchu światowego kryzysu. W 2011 roku do Polski trafiło 17 mld zł. Dane pokazują, jaką ważną rolę, cały czas, odgrywają instytucje umożliwiające szybkie przelewy.

Pewność i wygoda

Aby zrealizować przekaz pieniężny, klienci nie muszą posiadać rachunku w PKO Banku Polskim. Mają do dyspozycji szybki, pewny i bardzo wygodny sposób przesłania środków finansowych od nadawcy do odbiorcy w dowolnym oddziale Banku. Pieniądze można nadać za pośrednictwem globalnej sieci ponad 500 000 placówek Western Union, zlokalizowanych w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. Klient–nadawca otrzymuje w nich specjalny kod, który następnie przekazuje odbiorcy. Ten, udając się do Banku, powinien go podać. Zostanie też spytany o kwotę przelewu, imię i nazwisko nadawcy oraz kraj nadania. Jeśli wszystko się zgadza, to już po kilku minutach można odebrać pieniądze nadane w miejscu odległym o kilka tysięcy kilometrów od naszego Banku. – Jesteśmy przekonani, że współpraca z PKO Bankiem Polskim przyniesie klientom dodatkowe korzyści oraz poszerzy możliwości korzystania z usługi przekazów pieniężnych Western Union w Polsce – mówi Konrad Olszaniecki, dyrektor Western Union na region Europy Centralnej i Wschodniej.

Międzynarodowe i krajowe przelewy

Międzynarodowe Przekazy Pieniężne Western Union są przeznaczone tylko dla osób fizycznych. W większości krajów są one realizowane w walucie danego kraju. W Polsce wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane nie tylko w krajowej walucie (PLN), ale też w amerykańskich dolarach (USD). Western Union wypłaca środki po kursie ustalonym w momencie nadania przekazu, jeśli odbiorca wybierze do wypłaty walutę wskazaną przez nadawcę. Jeśli waluta wybrana przez odbiorcę będzie inna niż wskazana przez nadawcę, kwota zostanie wypłacona po kursie ustalonym w momencie wypłaty. W PKO Banku Polskim opłaty za przekazy pobierane są w całości od nadawców w walucie identycznej jak w przekazie, czyli w PLN lub USD. Kwota jednorazowego przekazu wysłanego z Polski wynosi maksymalnie 7499 USD lub równowartość w PLN. Przekazy odbierane w kraju (nadane za granicą) nie mają ograniczeń kwotowych. Usługa Western Union obejmuje również przekazy krajowe, które realizowane są na podstawie standardów określonych dla Międzynarodowych Przekazów Pieniężnych Western Union, przy czym walutą obowiązującą przy wpłatach i wypłatach realizowanych w Polsce jest wyłącznie PLN.

Mira Ignatowicz

loaderek.gifoverlay.png