2015.04.14

Program Budowania Kapitału: chętniej odkładamy na marzenia

Realizacja planów i spełnianie marzeń. Z tych powodów oszczędza aż 80 proc. klientów korzystających z oferty produktów Programu Budowania Kapitału (PBK).

Skuteczne i bezbolesne oszczędzanie oferują produkty Programu Budowania Kapitału PKO Banku Polskiego. Dzięki niemu możemy odkładać pieniądze zarówno na wakacje czy samochód - Kapitał na Marzenia, jak i na przyszłość - Kapitał na Emeryturę.

Program działa

PBK charakteryzuje się dużą elastycznością i to cenią sobie klienci, którzy chcą systematycznie odkładać nawet niewielkie kwoty. Ze statystyk wynika, że zdecydowanie częściej wybieramy produkty w ramach Kapitału na Marzenia - aż 80 proc. z nas. Choć w ostatnim czasie systematycznie rośnie także zainteresowanie ofertą Kapitał na Emeryturę. Najważniejsze jest jednak to, że Program Budowania Kapitału działa i zachęca do oszczędzania. Klienci, którzy zdecydowali się już "budować swój kapitał", podkreślają nawet, że wraz z rozpoczęciem programu przekonali się, że w ogóle potrafią oszczędzać. Twierdzą, że dotąd odkładanie nawet 100 zł miesięcznie sprawiało im trudność, środki zaś wpływające na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wydawali w całości i na bieżąco. Teraz widzą, że zbieranie pieniędzy na konkretny cel jest możliwe i - co ważne - bezbolesne.

Trzy kategorie kapitału

Korzystający z PBK najbardziej cenią sobie możliwość dokonywania regularnych i niskich wpłat. Klienci zapytani o cel oszczędzania najczęściej wskazywali: wyjazd dziecka (na ferie lub wakacje), wakacje z rodziną, ukryte marzenia, samochód czy środki na poczet wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu, ale także na studia czy dla wnuków.

- Słuchając wielu opinii użytkowników Programu Budowania Kapitału, cieszę się, że znajduje się on w ofercie PKO Banku Polskiego. Klienci są zadowoleni i przyznają, że dzięki niemu mogą łatwiej spełniać swoje marzenia. My zaś mamy okazję przyczynić się do realizacji wielu z nich. Zdecydowanie polecam PBK, bo to rozwiązanie się sprawdza - mówi Joanna Kisiołek, dyrektor Obsługi Klienta w Oddziale 6 PKO Banku Polskiego w Warszawie.

Z czego składa się ten program? Zarówno w Kapitale na Marzenia, jak i na Emeryturę można dokonać wyboru jednej z trzech opcji produktowych:

 • depozytowej (100 proc.),
 • depozytowo-inwestycyjnej (50 proc. - 50 proc.),
 • inwestycyjnej (100 proc.).

Każda z nich daje kilka możliwości oszczędzania charakteryzujących się określoną comiesięczną kwotą dopłat. Zacząć można już od 100 zł.

By spełnić marzenia

W programie oszczędzania na dowolny cel, czyli na marzenia, można odkładać już od 100 do 500 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 12 lat. W zależności od preferencji można wybrać: lokatę, lokatę połączoną z funduszem inwestycyjnym lub zainwestować w portfele inwestycyjne o różnym zaangażowaniu w fundusze akcji i papierów dłużnych - Umiarkowany lub Dynamiczny.

Lokata Kapitał na Marzenia jest oprocentowana według rynkowej stawki WIBOR 3M. W każdym miesiącu oszczędzania można dokonać maksymalnie dwóch dopłat w wysokości zgodnej z wybranym wariantem. Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje po 24 miesiącach, kolejne - co pół roku. Klient nagradzany jest za regularne oszczędzanie tzw. premią odsetkową, której wysokość uzależniona jest od wybranego programu oszczędzania.

Z kolei z wariantu lokaty połączonej z portfelem inwestycyjnym, gdzie połowa środków wpłacana jest na lokatę, a druga inwestowana w portfele zarządzane przez PKO TF, można korzystać, wpłacając co miesiąc po 200 zł, maksymalnie zaś - 500 zł.

Ponadto zainteresowani mogą wybrać także trzeci wariant oszczędzania, czyli opcję tylko inwestycyjną, w której 100 proc. składki lokowane jest w portfele: Umiarkowany (55 proc. akcje, 45 proc. dłużne) i Dynamiczny (85 proc. akcje, 15 proc. dłużne). Do wyboru jest pięć programów, w których oszczędzanie można zacząć od 100 do 500 zł miesięcznie.

Jak zadbać o przyszłość?

Oszczędzanie na emeryturę można rozpocząć od odkładania 200 zł miesięcznie, korzystając również z trzech wariantów. Oprocentowanie lokat jest oparte na stawce WIBOR 3M. Tu możemy zyskać premię odsetkową, a dodatkowo liczyć na premię lojalnościową, która również podwyższa oprocentowanie podstawowe. Program Kapitał na Emeryturę pozwala oszczędzać przez 15 lat. W tym czasie można dwukrotnie odnowić umowę, a zatem łączny okres jej obowiązywania może wynieś nawet 45 lat.

Oferowane w ramach tej oferty fundusze to: Subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i 2050, które charakteryzuje elastyczność w dopasowaniu do wieku klienta (im bliżej emerytury, tym mniejsze zaangażowanie środków w część akcyjną, a większe - w bezpieczne papiery dłużne). Za regularne oszczędzanie można zyskać premię odsetkową, która powiększa oprocentowanie podstawowe w pierwszym okresie umownym. Im większa deklaracja systematycznych wpłat, tym większa premia odsetkowa.

Od piątego roku oszczędzania każdy otrzymuje dodatkową premię lojalnościową, która również podwyższa oprocentowanie podstawowe w pierwszym okresie umownym. Kapitalizacja odsetek następuje co pół roku, a premie odsetkowa i lojalnościowa przyznawane są wyłącznie w pierwszym okresie umownym (przez 15 lat).

Ile można zaoszczędzić z Kapitałem na Emeryturę? Systematyczna miesięczna wpłata 500 zł przez 15 lat pozwoli na zgromadzenie kapitału w wysokości 90 tys. zł. Dodatkowo potencjalny zysk może wynieść:

 • wariant depozytowy - 21 tys. zł,
 • wariant depozytowo-inwestycyjny - 48 tys. zł,
 • wariant inwestycyjny - 66 tys. zł*.

Możliwości oszczędzania na emeryturę

To proste!

Program Budowania Kapitału to propozycja łatwego i skutecznego oszczędzania. Zapoczątkowała go lokata PKO Pierwszy Kapitał przygotowana z myślą o rodzicach, którzy chcieli finansowo zabezpieczyć swoje pociechy i szybko stała się bankowym hitem sprzedaży. Duże zainteresowanie produktem zaowocowało poszerzeniem oferty właśnie o kompleksowy Program Budowania Kapitału skierowany do szerszego grona odbiorców. Wystarczy określić sobie cel oszczędzania, wybrać wariant i odkładać zadeklarowaną kwotę.

 • Wielu specjalistów uważa, że dobrze wybrany, motywujący cel to połowa sukcesu. Być może dlatego większość z nas woli odkładać na marzenia…

* Odsetki obliczone dla systematycznych wpłat każdego pierwszego dnia miesiąca oszczędzania zgodnych z deklaracją i podstawą oprocentowania przez cały okres umowny:

 • dla części depozytowej - stawka referencyjna WIBOR 3M w wysokości 1,65 proc. (stan na 30.03.2015),
 • dla części funduszowej - 7,19 proc. jako średnia roczna stopa wzrostu indeksu WIG w ciągu 10 lat (stan na 30.03.2015).
 • Zdaniem eksperta

  Dr Aleksandra Piotrowska,
  psycholog, pracownik naukowy

  Nie każdy cel w takim samym stopniu wyzwala w nas gotowość do oszczędzania. Oprócz czynników subiektywnych istotne znaczenie mają trzy aspekty potencjalnego celu: jego wartość emocjonalna dla jednostki, odległość w czasie i trudność osiągnięcia - prawdopodobieństwo realizacji zakończonej sukcesem. Nawet osoba, która nie ma nawyku systematycznego oszczędzania, łatwiej zmobilizuje się do odkładania pieniędzy, jeśli dzięki temu będzie mogła sfinansować np. wymarzoną wycieczkę. W przypadku inwestycji długoterminowych ważna jest motywacja. To, czy wzrasta czy słabnie, często zależy od tego, jak określimy cel. Pozytywne skojarzenia lepiej pozwalają utrzymać dyscyplinę finansową. Ale oszczędzanie to zawsze bardzo indywidualna kwestia.

Joanna Fatek
PKO Bank Polski

Czytaj także: Zrealizuj swoje marzenia z Programem Budowania Kapitału

loaderek.gifoverlay.png