2013.11.18

Wśród Liderów Filantropii

PKO Bank Polski został wyróżniony w konkursie "Liderów Filantropii 2013". Uhonorowano go w kategorii firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne.

Działania dobroczynne bank realizuje przez powołaną w 2010 roku Fundację.

  • Po hasłem "Dobro procentuje" współfinansuje ona projekty organizacji non-profit w obszarze edukacji, zdrowia, tradycji, nadziei, ekologii, kultury i sportu.

Działalność dobroczynna Fundacji jest równocześnie odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i zgłaszane przez nie inicjatywy, jak i projekty o zasięgu ogólnopolskim.

- PKO Bank Polski, będąc największą instytucją finansową, ma świadomość swojego wpływu na otoczenie i od lat realizuje filozofię prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Naturalnym jest więc, że wspiera działania na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Fundacja Banku od 2011 roku jest partnerem strategicznym wielu projektów o szerokim zasięgu. Przykładem partnerstwa strategicznego jest współpraca ze Stowarzyszeniem "Siemacha" w programie edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz program "Pomnażaj Młode Talenty". Wsparciem objęte są nowoczesne placówki edukacyjne w formie współfinansowania zajęć, warsztatów i wyjazdów wakacyjnych. Jest także fundatorem nagród dla wyróżniających się wychowanków Siemachy.

  • W obszarze działalności na rzecz edukacji Fundacja wspomaga środowiska informatyków i programistów przy realizacji wspólnych projektów i programów stypendialnych.

Wspólnie z Fundacją Rozwoju Informatyki współpracuje przy organizacji Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ), funduje stypendia dla finalistów, ale też dla najlepszych polskich drużyn biorących udział w europejskich (CERC) i światowych (ICPC) konkursach. Fundacja patronuje programowi stypendialnemu dla nauczycieli matematyki i informatyki, który na co dzień opiekuje się przyszłymi olimpijczykami w tej dziedzinie. Program ten realizowany jest przez Centrum Rozwiązań Strategicznych.

Co roku organizuje też Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa (BAHK), w którą angażują się nie tylko pracownicy Banku, ale także wszyscy, którzy chcą oddać krew i pomóc innym. Celem projektu jest propagowanie potrzeby oddawania krwi wśród wszystkich Polaków.

Idea niesienia pomocy innym zaowocowała również współpracą w ogólnopolskiej akcji Szlachetnej Paczki. Akcja, polegająca na świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących rodzin, udowodniła też siłę wolontariatu pracowniczego w PKO. Z kolei dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKA możliwe było dofinansowanie zakupu samochodów i wsparcie przy zaadoptowaniu pojazdów do potrzeb ich niepełnosprawności, zrealizowano liczne kursy na prawo jazdy dla osób z dysfunkcjami ruchu. Efektem tych działań jest stały wzrost liczby ośrodków szkoleniowych i instruktorów przygotowanych do szkolenia osób niepełnosprawnych. Fundacja Banku zaangażowana jest też w działania ekologiczne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Gaja od dwóch lat realizuje projekt edukacyjno-ekologiczny "Zaadoptuj rzekę", w ramach którego prowadzona jest aktywna działalność zachęcająca dzieci, młodzież oraz społeczności lokalne do ochrony polskich rzek i dziedzictwa przyrodniczego.

Ponadto Fundacja patronuje biegowym akcjom charytatywnym w ramach bankowej akcji "Biegajmy razem", dzięki którym możliwe jest wsparcie finansowe na cele związane m.in. z ratowaniem ludzkiego życia lub podjęciem niezbędnego leczenia.

Konkurs Liderzy Filantropii organizowany jest cyklicznie (od siedmiu lat) przez Forum Darczyńców w Polsce. Jego celem jest uhonorowanie firm, które w największym stopniu angażują się w działania społeczne, a tym samym przyczyniają się do upowszechniania idei społecznego zaangażowania przedsiębiorstw.

Aleksandra Chacińska

loaderek.gifoverlay.png