2014.11.04

Przelew za granicę - przekonaj się, jakie to proste!

W PKO Bank Polskim możesz wykonywać nie tylko przelewy w złotych, na inne rachunki w bankach krajowych, ale także walutowe - kierowane do banków zagranicznych. Tego typu operacje są prostsze niż mogłoby się wydawać!

Przelew za granicę - przekonaj się, jakie to proste
Najtańsze i najbardziej wygodne są polecenia wypłaty SEPA - wysyłane w euro do większości banków w Unii Europejskiej. Dewizowe polecenie wypłaty można zlecić w Oddziale, ale też za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji, czyli iPKO oraz Infolinii Banku.

Zleceniodawca ma pełną informację o kosztach, które musi ponieść już na etapie zlecania płatności (w Oddziale albo kanale elektronicznym). Niewiadomą pozostaje czy bank beneficjenta (albo banki pośredniczące) pobiorą swoje prowizje od odbiorcy albo od przesyłanej kwoty.

Wysokość prowizji PKO Banku Polskiego zależy od rodzaju Dewizowego Polecenia Wypłaty (DPW). Klient musi też określić "datę waluty dla banku", czyli dzień, w którym zlecana kwota zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego DPW (spot, tomnext, overnight). Poprawność informacji przekazanych przez klienta oraz jego ewentualne "życzenia specjalne", np. przyspieszenie realizacji w stosunku do standardowych zasad, wpływają na ostateczną cenę usługi.

PKO BP realizuje polecenia wypłaty w walutach:

  1. Polecenia wypłaty SEPA - wyłącznie w EUR.
  2. Polecenia wypłaty EOG (w EUR oraz w innych walutach narodowych krajów EOG, które znajdują się w tabeli kursów walut PKO BP SA, czyli: CZK, DKK, CHF, LTL, NOK, PLN, SEK, HUF, GBP).
  3. Pozostałe polecenia wypłaty - we wszystkich walutach znajdujących się w tabeli kursów walut PKO BP.

SEPA - szybko i tanio

Polecenia wypłaty SEPA mogą zlecić tylko osoby posiadające w Banku rachunek prowadzony w dowolnej walucie. Są to płatności w euro, realizowane do instytucji finansowych, uczestniczących w porozumieniu SEPA (w tej chwili to zdecydowana większość banków w Unii Europejskiej).

Na etapie rejestracji zlecenia system automatycznie weryfikuje możliwość realizacji tego typu płatności - informację przekazuje pracownik Oddziału albo jest ona widoczna na formatce w kanale elektronicznym (iPKO). Główną zaletą tego rodzaju płatności jest brak pośredników. W związku z tym polecenie wypłaty SEPA jest stosunkowo tanie, co pokazuje poniższa tabelka (ceny podane dla zleceń za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji):

 Klient indywidualnyKlient korporacyjny
Polecenie wypłaty SEPA8 zł15 zł
Polecenie wypłaty EOG25 zł40 zł
Pozostałe polecenia wypłaty
(kraje poza EOG)
0,15 proc.
kwoty polecenia wypłaty
(nie mniej niż 25 zł
i nie więcej niż 130 zł)
0,2 proc.
kwoty polecenia wypłaty
(nie mniej niż 20 zł
i nie więcej niż 180 zł)

Kto płaci?

Zleceniodawca może określić, kto będzie ponosił koszty. Jeśli w tzw. instrukcji kosztowej wskaże "OUR", wszystkie prowizje i opłaty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta, będzie ponosił on. Jeśli chce przyjąć model bardziej "sprawiedliwy", czyli podzielić koszty pomiędzy siebie i beneficjenta, to wskaże instrukcję kosztową "SHA" - oznacza to, że opłaty banku zleceniodawcy opłaca zleceniodawca, natomiast opłaty banków pośredniczących i odbiorcy - beneficjent. Ostatnia możliwość to wskazanie instrukcji kosztowej "BEN", co skutkuje przerzuceniem wszystkich kosztów na odbiorcę, z zastrzeżeniem, że taka możliwość jest niemożliwa dla płatności w ramach UE.

Czytaj także: Szybkie przekazy

Aldona Gryz
Ekspert PKO Banku Polskiego

loaderek.gifoverlay.png