2014.12.11

Przelewy zagraniczne. Co powinieneś wiedzieć?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i dynamiczny rozwój internetu sprawiły, że w wielu dziedzinach życia granice przestały mieć znaczenie. Dzieje się tak także w sferze ekonomicznej. Coraz więcej osób zarabia i wydaje pieniądze w innych krajach, często nie wyjeżdżając przy tym z kraju. Pozostaje jednak kwestia rozliczeń zagranicznych - wymiany walut i transakcji międzybankowych.

Przelewy zagraniczne. Co powinieneś wiedzieć?

Posiadając rachunek w PKO Banku Polskim, możemy realizować Dewizowe Polecenie Wypłaty (DPW) do dowolnego kraju, niezależnie od waluty, w jakiej nasz rachunek jest prowadzony. Przykładowo: jeśli jest to euro, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wujek z Ameryki zrobił nam przelew w dolarach. Bank przelicza wtedy wysyłaną kwotę po aktualnym kursie na walutę naszego rachunku. Analogiczna sytuacja występuje, jeśli chcemy się wujkowi zrewanżować (Bank przelicza euro na dolary przy wykorzystaniu bieżących kursów z "Tabeli PKO Banku Polskiego").

Czytaj także: Przelew za granicę - przekonaj się, jakie to proste!

 • Warto wiedzieć, że kursy walut mogą się zmieniać nawet kilka razy w ciągu dnia roboczego. Dla rozliczenia bezgotówkowego (tj. na rachunek) stosowany jest kurs kupna albo sprzedaży dla dewiz, dla rozliczenia gotówkowego - kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy.

Ile kosztuje przelew zagraniczny?

Zleceniodawca ma pełną informację o kosztach, które musi ponieść już na etapie zlecania płatności (w oddziale albo kanale elektronicznym). Wysokość prowizji PKO Banku Polskiego zależy od rodzaju Dewizowego Polecenia Wypłaty. Klient musi też określić "datę waluty dla banku", czyli dzień, w którym zlecana kwota zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego DPW - spot, tomnext, overnight:

 • Spot oznacza drugi dzień roboczy następujący po dniu przyjęcia zlecenia polecenia wypłaty.
 • Tomnext - dzień roboczy następujący po dniu przyjęcia zlecenia polecenia wypłaty. Z tą datą waluty mogą być realizowane wszystkie rodzaje poleceń wypłaty, o ile spełniają wymogi określone dla realizacji poleceń wypłaty w trybie pilnym.
 • Overnight to dzień przyjęcia zlecenia polecenia wypłaty. Z tą datą waluty mogą być realizowane wszystkie rodzaje poleceń wypłaty, o ile spełniają wymogi określone dla realizacji poleceń wypłaty w trybie pilnym.

Za realizacje polecenia wypłaty z datą waluty tomnext i overnight zostanie pobrana dodatkowa opłata (zgodna z Taryfą opłat i prowizji).

 • Dla osób, chcących zrealizować przelewy w euro do banków w Europie, najlepszym wyborem będzie polecenie wypłaty SEPA - więcej informacji na ich temat można znaleźć w artykule "Przelew za granicę - przekonaj się jakie to proste".

Ile trwa realizacja przelewu?

Czas uznania rachunku banku beneficjenta/odbiorcy zależy od wyznaczonego rodzaju polecenia wypłaty. W przypadku polecenia wypłaty SEPA oraz polecenia wypłaty do krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (EOG) w euro, środki powinny być w banku odbiorcy nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia albo po dacie wskazanej w tym poleceniu. W przypadku polecenia wypłaty EOG w walutach innych niż euro, ten termin może być dłuższy - najpóźniej trzeci dzień roboczy po otrzymaniu zlecenia do realizacji albo po wskazanej dacie. W przypadku złożenia zlecenia w formie papierowej, w oddziale, ten termin może ulec wydłużeniu o jeden dzień roboczy, choć zwykle tak nie jest.

Czytaj także: Szybkie przekazy

W przypadku pozostałych poleceń wypłaty, czas ich realizacji może być dłuższy. Każdorazowo jest to uzależnione od liczby i sposobu działania banków uczestniczących w przekazaniu środków na zagraniczne konto (banków pośredniczących).

Informacje, które trzeba podać, zlecając dewizowe polecenie wypłaty:

 1. Kwota i waluta (w przypadku niezgodności kwot wyrażonych słownie i cyfrowo w zleceniu, wiążąca jest kwota wyrażona słownie).
 2. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz adres beneficjenta.
 3. Numer rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN lub innej strukturze, jeżeli bank beneficjenta nie przyjął struktury rachunków bankowych IBAN.
 4. Kod BIC banku beneficjenta lub w przypadku jego braku - nazwę i adres oraz National ID banku beneficjenta albo pełną nazwę i pełny adres banku beneficjenta, dla poleceń wypłaty innych niż realizowane w trybie pilnym.
 5. Instrukcja kosztowa - jeżeli zleceniodawca nie wskaże instrukcji kosztowej, przyjmuje się, że polecenie wypłaty jest realizowane zgodnie z instrukcją kosztową SHA (nadawca/odbiorca).
 6. Numer rachunku zleceniodawcy do rozliczenia kwoty polecenia wypłaty.
 7. Data waluty dla banku - zleceniodawca ma obowiązek wskazać datę waluty dla banku, z którą będzie zrealizowana płatność. Data waluty dla banku oznacza dzień, w którym przekazywana poleceniem wypłaty kwota zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego polecenie wypłaty (spot, tomnext, overnight). Jeżeli zleceniodawca nie wskaże daty, przyjmuje się, że polecenie wypłaty jest realizowane z datą waluty spot, albo w przypadku polecenia wypłaty SEPA i polecenia wypłaty EOG w walucie EUR, z datą waluty tomnext.

Aldona Gryz
Ekspert PKO Banku Polskiego

Co to znaczy?

loaderek.gifoverlay.png