2018.06.01

Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, w gronie Najskuteczniejszych prezesów 2017

Statuetka dla Najskuteczniejszego prezesa 2017 w kategorii WIG20 trafiła do prezesa PKO Banku Polskiego, Zbigniewa Jagiełły. O przyznaniu tej prestiżowej nagrody zdecydowały wyniki banku – przede wszystkim wzrost kapitalizacji w 2017 r., wysokość stopy zwrotu dla akcjonariuszy, doskonałe wskaźniki finansowe oraz transparentność spółki.

Zbigniew Jagiełło, jako jedyny prezes instytucji finansowej, stanął na podium (drugie miejsce) w rankingu Najskuteczniejsi prezesi 2017. Według oceniających, najlepsze wyniki osiągają ci prezesi, którzy podejmują decyzje zarządcze kierując się celami długoterminowymi.

Zbigniew Jagiełło kształtuje strategię i utrzymuje wiodącą pozycję PKO Banku Polskiego od 9 lat. Dominujący udział spółki w indeksie WIG20 w połączeniu z napływem kapitału portfelowego z zagranicy w dużej mierze przełożył się na ponad 57-procentową stopę zwrotu PKO Banku Polskiego w ubiegłym roku, a kolejny w zestawieniu przedstawiciel sektora bankowego ma ocenę o prawie 30 proc. niższą – podkreślali autorzy rankingu w uzasadnieniu.

PKO Bank Polski rozpoczął ten rok doskonałymi wynikami finansowymi. W pierwszym kwartale wypracował 757 mln zł zysku netto, czyli o ponad 200 mln zł więcej niż przed rokiem i jednocześnie o ponad 300 mln zł więcej niż kolejny bank w Polsce. Wynik finansowy w działalności biznesowej w tym okresie wyniósł 3,2 mld zł i był o ponad 8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Dzięki konsekwentnemu umacnianiu pozycji w kluczowych segmentach rynku, bank pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego.

W ubiegłym roku prezes Jagiełło był liderem rankingu Martis Consulting Wycena polskich menedżerów TOP 30, w którym jego wartość oszacowano na 521 mln zł, a także jednym z najlepszych szefów spółek skarbu państwa według rankingu Ludzie rynku zorganizowanego przez Parkiet.

Zestawienie Najskuteczniejszych prezesów 2017 przygotowała redakcja Harvard Business Review Polska we współpracy z Departamentem Zarządzania Aktywami DM TMS Brokers oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Agnieszka Skalska
specjalista w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

PKO Bank Polski otrzymał statuetkę „Lamparta 2018” za budowanie wizerunku marki nowoczesnego banku. Głosami oddanymi przez konkurencję w badaniu Kantar TNS zajął 2 miejsce.

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków

Doskonały wynik PKO Banku Polskiego w Warsaw Corporate Film Festival