2015.05.18

Aktywni i widoczni w SKO

Szkoły biorące udział w programie Szkolnych Kas Oszczędności zapoznają wychowanków z wiedzą ekonomiczną i ideą przedsiębiorczości. Umożliwiają też rozwój ważnych w dorosłym życiu nawyków, np. współpracy z innymi, odpowiedzialności i systematyczności.

Aktywni i widoczni w SKO

SKO inspiruje najmłodszych do różnych form aktywności, np. akcji ekologicznych, charytatywnych czy zajęć twórczych, w które angażują się uczniowie, nauczyciele, a często też całe społeczności lokalne.

Eko razy dwa

Ważnym założeniem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in. organizowanie zbiórek makulatury, plastikowych nakrętek czy zużytych baterii itd. Dzięki takim inicjatywom dzieci wiedzą więcej o otaczającym nas środowisku, ale również mają świadomość, że w taki sposób mogą zarobić dodatkowe środki, które później mogą przeznaczyć na określony cel. Ale uczniowie mogą zbierać nie tylko surowce wtórne.

W Szkole Podstawowej w Kośmidrach w ubiegłym roku szkolnym zorganizowano akcję „Kto zbiera żołędzie, na biwaku będzie”. Uczniowie poszczególnych klas zbierali owoce lasu dla zwierząt, a zwycięska klasa wygrywała wyjazd do leśniczówki. Innym ciekawym pomysłem wykazała się społeczność zgromadzona przy Szkole Podstawowej w Izdebkach Kosnach – uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zorganizowali zbiórkę… czarnego bzu, który sprzedali w punkcie skupu. Wspólnie uzbierali aż 1166 kg.

Dawne SKO koncentrowało się na oszczędzaniu i zarabianiu. W tej chwili nastąpiła duża zmiana. Młodzież uczy się przedsiębiorczości, dbania o otoczenie i przyrodę – podsumowuje Ireneusz Wysokiński, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach.

Wspólne inspiracje

Co ciekawe, podejmowane wspólnie inicjatywy uczą nie tylko przedsiębiorczości, pracy w grupie, ale także integrują i wpływają inspirująco na uczniów oraz całe społeczności szkolne. Nowe SKO aktywizuje także rodziców, zachęcając ich do większego zainteresowania życiem szkoły. Uczniowie biorący udział w programie SKO uczą się wielu rzeczy, także tego, jak pomagać innym, i chętnie angażują się w akcje charytatywne, np. organizując zbiórki pieniędzy lub współpracując z fundacjami.

Dzięki temu uczą się filantropii i odpowiedzialności. Wiedzą, że zebrane pieniądze mogą pomóc komuś, kto tego potrzebuje, bez względu na to, czy jest to ktoś z najbliższego środowiska, czy też mieszkańcy innych zakątków świata.

Uczyć się od najlepszych

Gdzie możemy sprawdzić, jak w SKO działają najlepsi? Na Szkolnych Blogach, czyli: www.szkolneblogi.pl! Jest to platforma udostępniona przez Bank szkołom, które uczestniczą w SKO. Każda z nich może prowadzić autorski blog, opisywać najciekawsze wydarzenia z życia szkoły i wygrywać nagrody w konkursach. Dzięki Szkolnym Blogom udało się rozbudzić w uczniach inicjatywę i pomysłowość pozwalające na samodzielne pozyskiwanie środków. Szkoły prowadzące blogi podejmują także wspólne inicjatywy, wspierają się i promują w środowisku internautów. Strona daje unikalną możliwość uczestniczenia w życiu około 560 placówek oświatowych na terenie całej Polski.

Nagrody dla najbardziej aktywnych

PKO Bank Polski wspiera aktywności uczestników programu SKO, m.in. poprzez organizację konkursów adresowanych do szkół, uczniów i nauczycieli – opiekunów SKO. Najważniejszy dla szkół jest „Konkurs dla SKO”, w którym Bank co roku nagradza kilkaset najlepszych szkół podstawowych.

Tak dynamiczny rozwój programu SKO nie byłby możliwy bez wsparcia i współpracy nauczycieli. To właśnie dla nich, pełniących funkcję opiekunów SKO, w szkołach organizowany jest „Konkurs dla opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”, w którym nagradzani są najbardziej aktywni nauczyciele. Jego celem jest również wsparcie realizowanych w szkołach działań edukacyjnych, które dotyczą m.in. edukacji ekonomicznej uczniów w zakresie różnych form oszczędzania oraz przedsiębiorczości.

Szkoły, które są aktywne na platformie www.szkolneblogi.pl, co miesiąc (od września do czerwca) mogą wziąć udział w konkursie „Blog Miesiąca” i wygrać laptopa oraz zestawy gadżetów. Uczniowie mogą także zdobywać nagrody indywidualne, biorąc udział w konkursie „Pytanie na Szkolnych Blogach”.

Olga Kamionek, Dorota Tanaś-Michalak
PKO Bank Polski

Doskonałe dla rady rodziców

Każdy element tego programu jest godny uwagi, a elektroniczne konta to już prawdziwa rewolucja. Wysokie oprocentowanie wkładów i ciekawa strona serwisu zachęcają uczniów do aktywności. Także szkoła i rada rodziców, której jestem członkiem, zyskują na atrakcyjnej ofercie SKO. Bezpłatne konta SKO dla szkół oraz rad rodziców umożliwiają zarówno bieżące rozliczenia, jak i zbieranie środków na konkretne cele. SKO Konto Plan Szkoły oraz SKO Konto Plan Rady Rodziców mają korzystne dwupunktowe oprocentowanie.

Dzięki udziałowi w konkursach SKO szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych, np. tablicę interaktywną, laptopy, sprzęt audiowizualny, meble oraz doposażenie placu zabaw. Dzięki temu pieniądze rodziców przeznaczamy na inne potrzeby dzieci. Opiekunka SKO w naszej szkole prowadzi ciekawe lekcje na temat finansów, wykorzystując publikacje PKO Banku Polskiego. Dzieci angażują się także w działania charytatywne, np. dla dzieci z Domu Małego Dziecka, czy ekologiczne, np. „Nie marnuj jedzenia – myśl ekologicznie”. Dzięki temu uczą się pomagać innym, a także szanować pieniądze i przyrodę. Efekt: dla mojej córki Zuzanny dużo większą wartość mają pieniądze na koncie SKO niż moje w portfelu, bo – jak twierdzi – „musiała na nie ciężko zapracować”.

Ewa Sakowska,
przedstawiciel rady rodziców,
Zespół Oświatowy – Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii,
mama Zuzanny z klasy II

Nasza definicja SKO

Kiedy rozpoczynałam przygodę z SKO, oszczędności dzieci wpisywałam do papierowych książeczek. Dziś SKO jest interaktywne, konta – elektroniczne, a gry – multimedialne, ale jedno pozostało – idee: edukacja i oszczędzanie. Dzieci lubią oszczędzać, a zaangażowanie w SKO daje im satysfakcję. Wspólnymi siłami realizujemy różne akcje, np. na Szkolnych Blogach prowadzimy „Płoskowy Poradnik Finansowy”, ogłaszamy konkursy, jak choćby na piosenkę o SKO czy wizerunek Lokatki. Działamy też charytatywnie, np. przygotowujemy świąteczne paczki dla ubogich rodzin czy zbieramy nakrętki dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dzieci także sprzedają zebraną makulaturę, kasztany czy upieczone ciasteczka. Dodatkowo organizujemy konkursy, np. „Załóż konto – wygraj plecak”. Z PKO Banku Polskiego otrzymaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne, które umożliwiają nam poznanie zasad usług finansowych w praktyce. Korzystam z nich na zajęciach „Klubu Ciekawych SKO” i czytamy poradnik ekonomiczny „Brawo Bank”.

Co dla nas oznacza skrót SKO? S – sumienny, K – kreatywny, O – obiecujący.

Joanna Smolan,
nauczyciel, opiekun SKO,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach

Czytaj także:

Punkt widzenia: edukacja finansowa najmłodszych

SKO - na miejsca, gotowi, start! Oszczędzamy!

loaderek.gifoverlay.png