2018.02.06

PKO Bank Polski liderem cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowym w Polsce

PKO Bank Polski jako pierwszy w polskiej branży finansowej został członkiem elitarnej inicjatywy FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), która jest światową organizacją zrzeszającą zespoły reagowania na incydenty teleinformatyczne. To potwierdza wysokie kompetencje pracowników Banku w zakresie cyberbezpieczeństwa i pozycję lidera w naszym kraju. CERT PKO BP od lat jest członkiem wiodących na świecie platform wymiany informacji i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa.

Dołączenie do międzynarodowych organizacji pozwala zespołowi CERT PKO BP na skuteczniejsze i szybsze reagowanie na zagrożenia cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę operacyjną oraz wymianę doświadczeń i wiedzy z podobnymi jednostkami na całym świecie. Członkostwo jest również potwierdzeniem wysokiego poziomu realizowanych usług oraz wyrazem uznania dla profesjonalizmu i umiejętności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informatycznego Banku. Przekłada się to na postrzeganie PKO Banku Polskiego jako organizacji spełniającej najwyższe standardy, nie tylko krajowe, ale również międzynarodowe w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Działający w ramach Departamentu Cyberbezpieczeństwa zespół CERT (z ang. Computer Emergency Response Team) realizuje strategię w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego usług świadczonych przez PKO Bank Polski. Jest członkiem platformy MISP (Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing) służącej do efektywnego gromadzenia oraz wymiany informacji o incydentach i zagrożeniach sieciowych, dzięki czemu Bank pozyskuje dane o trendach i nowych zagrożeniach od instytucji biorących udział w NATO Industry Cyber Partnership. Od lat jest też wiodącym uczestnikiem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa działającego pod patronatem Związku Banków Polskich. Aktywnie prowadzi również działalność w ramach powołanego w 2016 roku Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost bezpieczeństwa firm i instytucji działających w Polsce.

CERT PKO BP ma prawo do stosowania zastrzeżonego znaku słownego „CERT”, przyznawanego jedynie tym zespołom reagującym na incydenty naruszające bezpieczeństwo teleinformatyczne, które zapewniają odpowiednie standardy jakości i profesjonalizm działania.

Igor Tatzky
kierownik zespołu w PKO Banku Polskim

 

Czytaj także:

Dane (nie)bezpieczne – jak chronić dane osobowe i dane wrażliwe? 

Czujny znaczy bezpieczny – rzecz o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej 

Co zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego, kart płatniczych i innych dokumentów? - cyberstrażnik radzi

 

loaderek.gifoverlay.png