2017.04.25

Uskrzydlające doświadczenia

Jak budować wspólnoty lokalne – w oparciu o tożsamość, interesy czy wspólne projekty? Odpowiedzi, od 15 do 21 maja 2017 r. w ponad 50 bibliotekach w Polsce, będzie poszukiwać ponad 1 tys. uczestników podczas specjalnych debat. Zapraszamy do dyskusji!

Polska Lokalna

Spotkania (dotychczas odbyły się już dwie edycje) są częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Mają one formę warsztatów, w których udział biorą samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, studenci, pracownicy bibliotek i domów kultury, a także działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze.

W 2015 r. tematem dyskusji były kompetencje rozumiane jako punkt wyjścia dla refleksji nad narzędziami rozwoju osobistego i społecznego. W 2016 r. starano się określić, co motywuje mieszkańców do działania na rzecz społeczności oraz co ułatwia im zaangażowanie. W każdej bibliotece stworzono listę trzech „motywatorów” oraz trzech „ułatwiaczy” zaangażowania społecznego.

Tym, co motywuje lokalnych liderów do działania na rzecz lokalnej wspólnoty, są przede wszystkim działania związane z prezentowaną przez ludzi postawą altruistyczną oraz empatią. W nich zawiera się wewnętrzna motywacja do podejmowania aktywności, czyli chęć do działania – mówi Piotr Zbieranek, koordynator projektu. Dyskutanci dostrzegli także całą gamę osobistych korzyści płynących z aktywności społecznej. Dotyczą one możliwości poprawy swoich warunków życia –  zmiany w najbliższym otoczeniu – oraz rozwoju samego siebie. Ujawniło się ciekawe połączenie dwóch wymiarów: emocjonalnego zaangażowania i praktycznego, „projektowego” podejścia do celów i wyzwań. Za sylwetkę wzorcowego lidera lokalnego uznany został „romantyczny pozytywista”.

Uczestnicy warsztatów wskazali, że aktywność społeczna dostarcza ogromnej satysfakcji, nadaje sens ich życiu i pomaga w lepszym poznaniu siebie i innych. Ułatwieniem do podejmowania aktywności obywatelskiej jest przede wszystkim sprzyjający jej klimat i obniżenie „progu wejścia”. To wymaga nie tylko usunięcia barier biurokratycznych w dostępie do środków finansowych, lecz przede wszystkim rozwoju kompetencji (w pierwszej kolejności właśnie wśród liderów) i współpracy pomiędzy liderami, organizacjami i instytucjami.

Spotkania są uskrzydlającym doświadczeniem. Lokalni liderzy potrzebują motywacji i poczucia sensu w tym, co robią. Kiedy się spotykają, rozmawiają, dzielą problemami i widzą czyjeś zaangażowanie, więzi między nimi stają się jeszcze mocniejsze – mówi Dagmara Skwara-Sypniewska, zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, organizatorka jednej z debat.

Debaty lokalne organizowane są w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem Strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Adam Leśniewicz

  • Podjęte inicjatywy

    Podczas debaty zorganizowanej w ramach projektu okazało się, że działające w mieście stowarzyszenia bardzo słabo się znają To skłoniło nas do podjęcia konkretnych działań! W październiku 2016 roku gościliśmy przedstawicieli kilkunastu działających lokalnie stowarzyszeń. Teraz wiemy o sobie o wiele więcej, widzimy się nawzajem i rozumiemy cele. Następnym krokiem będzie zorganizowanie integracyjnego pikniku, który będzie okazją do promocji działań poszczególnych stowarzyszeń.

    Sylwia Błasiak
    dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie

Czytaj także:

Mali i średni liderzy biznesu

loaderek.gifoverlay.png