2014.09.11

Ekspansja za granicę

Polski eksport podnosi się po okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Chociaż trend chwilowo został spowolniony przez niestabilną sytuację na Ukrainie, to eksperci nie mają wątpliwości, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki będzie wzrastać.

Eksport coraz ważniejszy

W 2013 roku wywóz towarów za granicę po raz pierwszy prze­kroczył 150 mld euro, co stanowiło prawie 48 proc. Najczęściej wysy­łamy towary do Niemiec (25 proc.), Czech, Francji i Rosji (po 6 proc.). Coraz głośniej mówi się o potrzebie wspierania polskich przedsiębior­ców w zdobywaniu nowych rynków: w Afryce i Azji (w tym w Chinach).

PKO Bank Polski: oferta szyta na miarę potrzeb

Na co może liczyć przedsiębior­ca, który swoją szansę upatruje w sprzedaży do innych krajów? PKO Bank Polski ma bogatą ofertę kredytów i instrumentów trade fi­nance przeznaczonych specjalnie dla wspierania eksporterów. Dzię­ki nim można pozyskać środki na rozwój działalności przeznaczonej na ten cel oraz na przeprowadzenie transakcji z klientem zagranicznym. Podstawowe produkty umożliwiają m.in. zarządzanie gotówką, mię­dzynarodowy cash pooling czy re­alizację przelewów zagranicznych. Specjalistyczne narzędzia pomagają ograniczyć ryzyko braku płatności, ryzyko towarowe, prawne i waluto­we. Ponieważ działalność może być bardzo zróżnicowana (w zależności od rodzaju wysyłanych towarów, rynku zbytu czy formy handlu), bankowy doradca zawsze przedsta­wi klientowi ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb jego firmy.

Profesjonalista doradzi

Warto utrzymywać bliskie relacje z bankiem. Dzięki temu możliwa jest współpraca już na etapie negocjowania kontraktu handlowego, co pozwala na dostosowanie oferty nie tylko do potrzeb polskiego eksporte­ra, ale również spełniających ocze­kiwania importera (np. odroczenie płatności za zakupiony towar czy zabezpieczenie przedpłaty przekaza­nej na zakup towarów).

Przygotowu­jąc różne scenariusze finansowania i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy uwzględniają też możliwości tkwiące w rządowych instrumentach wspar­cia, np. zaproponują połączenie kre­dytów z ubezpieczeniami oferowa­nymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doradcy pomogą również w skorzystaniu z instrumentów finansowania ze środków UE. Doradztwo, obok ofer­ty produktowej, jest ważnym i war­tościowym wsparciem dla klientów – dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, barierą w ekspansji zagranicznej jest bo­wiem brak odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji międzynaro­dowego handlu.

PKO Bank Polski wzmacnia kompe­tencje w zakresie obsługi między­narodowej firm

Postępujące umiędzynarodowie­nie polskich przedsiębiorstw zmie­nia podejście banków, pozwalają­ce na innowacyjne finansowanie eksportu. Dlatego PKO Bank Polski stale wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy tym do wzmocnienia kompetencji w zakresie obsługi międzynarodowej firm – jest to jeden z celów przejęcia Nordea Bank Polska, który ma duży port­fel klientów skandynawskich i ko­reańskich oraz posiada silne kom­petencje w zakresie obsługi firm na wielu rynkach.

PKO Bank Polski chce dalej podążać za polskimi przed­siębiorstwami, które rozwijają swoją działalność za granicą, oraz będzie dla nich poszerzał ofertę usług świadczonych w oparciu o relacje i zaufanie wypracowane podczas wieloletniej współpracy na polskim rynku. Naturalnym kierunkiem takiej ekspansji, ze względu na dużą aktywność pol­skich firm, będzie rynek niemiec­ki, gdzie planowane jest otwar­cie oddziału korporacyjnego. To kontynuacja już prowadzonej polityki – w 2013 roku w związku z potrzebą finansowania leasingu zagranicznego Solarisa, PKO Bank Polski założył w Szwecji specjalną spółkę – PKO Leasing Sverige.

Szymon Pinderak
ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

PKO Leasing Sverige: w drodze na europejskie rynki

Gratulujemy naszemu klientowi! PESA z nagrodą Financial Times lepsza od Twittera

  • Bankofirma

   02018.12.06

   Rzucili wszystko i wyjechali w Bieszczady. Stworzyli Bjorkowo – niepowtarzalne miejsce rodzinnego wypoczynku

   Mirosław Szulc i Joanna Zwolińska-Szulc porzucili korporacyjną karierę w konsultingu. Dwa lata temu postanowili, że się usamodzielnią. „Po okresie fascynacji miastami i pracą w wielkim biznesie przyszedł czas na zmiany. Na zbliżenie się do natury. Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, czystego powietrza i powrotu do sportu” – wspominają w rozmowie z Bankomanią. Przy wsparciu PKO Banku Polskiego zbudowali Bjorkowo – swoje miejsce na ziemi w sercu Bieszczad, do którego zapraszają dziś gości z całego kraju (i nie tylko).

   więcej
  • Bankofirma

   02018.12.06

   Księgowość w firmie – tradycyjnie czy online?

   Utrzymywanie porządku w dokumentach finansowych i należyte wywiązywanie się obowiązków wobec fiskusa to poważne wyzwania stojące przed każdym przedsiębiorcą. Początkujący właściciele firm zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie księgowego na etat, więc są szczególnie narażeni na błędy rachunkowe, które mogą słono kosztować. Sposobem na uniknięcie problemów jest skorzystanie ze wsparcia księgowego online lub powierzenie firmowych rozliczeń specjalistom z biura rachunkowego na zasadach outsourcingu.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.11.22

   Rusza szał przedświątecznych zakupów – nie odsyłaj swoich klientów z kwitkiem!

   Mikołaje na sklepowych witrynach, dekoracje na ulicach i w galeriach handlowych, do tego świąteczne promocje w sklepach i coraz większe tłumy – ruszył bardzo gorący okres w handlu. Świąteczna atmosfera zaczyna się w Polsce z roku na rok coraz wcześniej i to już nikogo nie dziwi. Coraz bardziej dziwi natomiast informacja, że sklep nie przyjmuje płatności kartą lub telefonem.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.11.21

   Zaczyna się już na plantacjach ziemniaków. Poznaj Super Anioła z Łomży

   Produkują skrobię ziemniaczaną, syrop glukozowy czy grysik – grupa PEPEES jest łomżyńskim Super Aniołem. Firma została nagrodzona podczas lokalnego plebiscytu, którego sponsorem jest PKO Bank Polski.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.11.19

   Przyjmuj płatności kartą. Z Programem Polska Bezgotówkowa to nic nie kosztuje

   Klienci coraz częściej pytają o możliwość uregulowania należności kartą, a ty wciąż odmawiasz? Wyjdź naprzeciw ich oczekiwaniom i zamów terminal płatniczy PKO Banku Polskiego w ramach programu Polska Bezgotówkowa. W pierwszym roku nie zapłacisz prowizji od wykonanych transakcji. Posiadanie i użytkowanie terminala płatniczego również będzie bezpłatne.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.11.07

   Dodaje smaku od 28 lat! Anioł Biznesu w kategorii „Firma z sercem” dla Zakładów Spożywczych BONA

   Historia tego biznesu rozpoczyna się od... majonezu. To był pierwszy produkt, który zjechał z taśm produkcyjnych firmy BONA w 1990 r. Później ofertę uzupełniono o musztardy i sosy. Dziś spółka produkuje ponad 100 rodzajów produktów spożywczych i dostarcza je nie tylko do klientów w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, a nawet w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

   więcej
  Pokaż więcej