2014.09.11

Ekspansja za granicę

Polski eksport podnosi się po okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Chociaż trend chwilowo został spowolniony przez niestabilną sytuację na Ukrainie, to eksperci nie mają wątpliwości, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki będzie wzrastać.

Eksport coraz ważniejszy

W 2013 roku wywóz towarów za granicę po raz pierwszy prze­kroczył 150 mld euro, co stanowiło prawie 48 proc. Najczęściej wysy­łamy towary do Niemiec (25 proc.), Czech, Francji i Rosji (po 6 proc.). Coraz głośniej mówi się o potrzebie wspierania polskich przedsiębior­ców w zdobywaniu nowych rynków: w Afryce i Azji (w tym w Chinach).

PKO Bank Polski: oferta szyta na miarę potrzeb

Na co może liczyć przedsiębior­ca, który swoją szansę upatruje w sprzedaży do innych krajów? PKO Bank Polski ma bogatą ofertę kredytów i instrumentów trade fi­nance przeznaczonych specjalnie dla wspierania eksporterów. Dzię­ki nim można pozyskać środki na rozwój działalności przeznaczonej na ten cel oraz na przeprowadzenie transakcji z klientem zagranicznym. Podstawowe produkty umożliwiają m.in. zarządzanie gotówką, mię­dzynarodowy cash pooling czy re­alizację przelewów zagranicznych. Specjalistyczne narzędzia pomagają ograniczyć ryzyko braku płatności, ryzyko towarowe, prawne i waluto­we. Ponieważ działalność może być bardzo zróżnicowana (w zależności od rodzaju wysyłanych towarów, rynku zbytu czy formy handlu), bankowy doradca zawsze przedsta­wi klientowi ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb jego firmy.

Profesjonalista doradzi

Warto utrzymywać bliskie relacje z bankiem. Dzięki temu możliwa jest współpraca już na etapie negocjowania kontraktu handlowego, co pozwala na dostosowanie oferty nie tylko do potrzeb polskiego eksporte­ra, ale również spełniających ocze­kiwania importera (np. odroczenie płatności za zakupiony towar czy zabezpieczenie przedpłaty przekaza­nej na zakup towarów).

Przygotowu­jąc różne scenariusze finansowania i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy uwzględniają też możliwości tkwiące w rządowych instrumentach wspar­cia, np. zaproponują połączenie kre­dytów z ubezpieczeniami oferowa­nymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doradcy pomogą również w skorzystaniu z instrumentów finansowania ze środków UE. Doradztwo, obok ofer­ty produktowej, jest ważnym i war­tościowym wsparciem dla klientów – dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, barierą w ekspansji zagranicznej jest bo­wiem brak odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji międzynaro­dowego handlu.

PKO Bank Polski wzmacnia kompe­tencje w zakresie obsługi między­narodowej firm

Postępujące umiędzynarodowie­nie polskich przedsiębiorstw zmie­nia podejście banków, pozwalają­ce na innowacyjne finansowanie eksportu. Dlatego PKO Bank Polski stale wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy tym do wzmocnienia kompetencji w zakresie obsługi międzynarodowej firm – jest to jeden z celów przejęcia Nordea Bank Polska, który ma duży port­fel klientów skandynawskich i ko­reańskich oraz posiada silne kom­petencje w zakresie obsługi firm na wielu rynkach.

PKO Bank Polski chce dalej podążać za polskimi przed­siębiorstwami, które rozwijają swoją działalność za granicą, oraz będzie dla nich poszerzał ofertę usług świadczonych w oparciu o relacje i zaufanie wypracowane podczas wieloletniej współpracy na polskim rynku. Naturalnym kierunkiem takiej ekspansji, ze względu na dużą aktywność pol­skich firm, będzie rynek niemiec­ki, gdzie planowane jest otwar­cie oddziału korporacyjnego. To kontynuacja już prowadzonej polityki – w 2013 roku w związku z potrzebą finansowania leasingu zagranicznego Solarisa, PKO Bank Polski założył w Szwecji specjalną spółkę – PKO Leasing Sverige.

Szymon Pinderak
ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

PKO Leasing Sverige: w drodze na europejskie rynki

Gratulujemy naszemu klientowi! PESA z nagrodą Financial Times lepsza od Twittera

  • Bankofirma

   02018.09.17

   Pieniądze w depozycie pracują nawet po nocach

   Pieniądze same potrafią się pomnażać. Oczywiście nie wystarczy je mieć. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z nimi zrobić. Przedsiębiorcy raczej nie mają z tym problemu, bo jeśli ich firma tętni życiem, mogą inwestować w jej dalszy rozwój albo szybko i zyskownie nimi obracać. Gdy jednak chcą zarabiać na swoich choćby chwilowo wolnych środkach w nocy, w święta, czy nawet niedziele bez handlu, powinni zainteresować się depozytem automatycznym.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.09.07

   Poznaj mobilnych doradców PKO Banku Polskiego – zobacz kampanię Bankowości Przedsiębiorstw

   Bobby Burger, Neptis (twórca aplikacji Yanosik) oraz Szkoła Marzeń to główni bohaterowie kampanii marketingowej Bankowości Przedsiębiorstw. Nasi klienci opowiadają o mobilnym doradcy PKO Banku Polskiego.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.09.04

   Pomysł jak z nut! Innowacyjny projekt nagrodzony w Gdyńskim Biznesplanie

   „LetMeNote”, czyli autorski program komputerowy, który pozwala szybciej i taniej niż dotychczas pozyskać nuty do niemal każdego utworu muzycznego, to kolejny nowatorski projekt nagrodzony w ramach Gdyńskiego Biznesplanu.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.09.04

   Asystent firmowy i e-sklep dla firm w PKO Banku Polskim

   PKO Bank Polski wprowadził kolejne usługi w bankowości elektronicznej dla klientów firmowych. Nowe rozwiązania to asystent firmowy, zapewniający pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę dzięki bankowości online oraz e-sklep umożliwiający założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.08.29

   Dzień dobry Biznes – eksperckie wsparcie dla Twojej firmy

   4 września br. startuje kolejna edycja bezpłatnych szkoleń Dzień dobry Biznes skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Zainteresowanie poprzednimi seriami to dowód, że polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości doszkalania i z entuzjazmem podchodzą do spotkań, w czasie których mogą nie tylko posłuchać prelegentów, ale również bezpośrednio zasięgnąć porady każdego z ekspertów.

   więcej
  • Bankofirma

   02018.08.20

   Leasing to nie tylko samochody!

   Leasingiem można obecnie sfinansować wszystkie potrzeby biznesu – zarówno małego, średniego, jak i dużych korporacji, od samochodów, przez maszyny i urządzenia, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), wyposażenie warsztatów, gabinetów i salonów kosmetycznych po maszyny rolnicze, rowery czy sprzęt IT.

   więcej
  Pokaż więcej