2014.09.11

Ekspansja za granicę

Polski eksport podnosi się po okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Chociaż trend chwilowo został spowolniony przez niestabilną sytuację na Ukrainie, to eksperci nie mają wątpliwości, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki będzie wzrastać.

Eksport coraz ważniejszy

W 2013 roku wywóz towarów za granicę po raz pierwszy prze­kroczył 150 mld euro, co stanowiło prawie 48 proc. Najczęściej wysy­łamy towary do Niemiec (25 proc.), Czech, Francji i Rosji (po 6 proc.). Coraz głośniej mówi się o potrzebie wspierania polskich przedsiębior­ców w zdobywaniu nowych rynków: w Afryce i Azji (w tym w Chinach).

PKO Bank Polski: oferta szyta na miarę potrzeb

Na co może liczyć przedsiębior­ca, który swoją szansę upatruje w sprzedaży do innych krajów? PKO Bank Polski ma bogatą ofertę kredytów i instrumentów trade fi­nance przeznaczonych specjalnie dla wspierania eksporterów. Dzię­ki nim można pozyskać środki na rozwój działalności przeznaczonej na ten cel oraz na przeprowadzenie transakcji z klientem zagranicznym. Podstawowe produkty umożliwiają m.in. zarządzanie gotówką, mię­dzynarodowy cash pooling czy re­alizację przelewów zagranicznych. Specjalistyczne narzędzia pomagają ograniczyć ryzyko braku płatności, ryzyko towarowe, prawne i waluto­we. Ponieważ działalność może być bardzo zróżnicowana (w zależności od rodzaju wysyłanych towarów, rynku zbytu czy formy handlu), bankowy doradca zawsze przedsta­wi klientowi ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb jego firmy.

Profesjonalista doradzi

Warto utrzymywać bliskie relacje z bankiem. Dzięki temu możliwa jest współpraca już na etapie negocjowania kontraktu handlowego, co pozwala na dostosowanie oferty nie tylko do potrzeb polskiego eksporte­ra, ale również spełniających ocze­kiwania importera (np. odroczenie płatności za zakupiony towar czy zabezpieczenie przedpłaty przekaza­nej na zakup towarów).

Przygotowu­jąc różne scenariusze finansowania i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy uwzględniają też możliwości tkwiące w rządowych instrumentach wspar­cia, np. zaproponują połączenie kre­dytów z ubezpieczeniami oferowa­nymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doradcy pomogą również w skorzystaniu z instrumentów finansowania ze środków UE. Doradztwo, obok ofer­ty produktowej, jest ważnym i war­tościowym wsparciem dla klientów – dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, barierą w ekspansji zagranicznej jest bo­wiem brak odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji międzynaro­dowego handlu.

PKO Bank Polski wzmacnia kompe­tencje w zakresie obsługi między­narodowej firm

Postępujące umiędzynarodowie­nie polskich przedsiębiorstw zmie­nia podejście banków, pozwalają­ce na innowacyjne finansowanie eksportu. Dlatego PKO Bank Polski stale wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy tym do wzmocnienia kompetencji w zakresie obsługi międzynarodowej firm – jest to jeden z celów przejęcia Nordea Bank Polska, który ma duży port­fel klientów skandynawskich i ko­reańskich oraz posiada silne kom­petencje w zakresie obsługi firm na wielu rynkach.

PKO Bank Polski chce dalej podążać za polskimi przed­siębiorstwami, które rozwijają swoją działalność za granicą, oraz będzie dla nich poszerzał ofertę usług świadczonych w oparciu o relacje i zaufanie wypracowane podczas wieloletniej współpracy na polskim rynku. Naturalnym kierunkiem takiej ekspansji, ze względu na dużą aktywność pol­skich firm, będzie rynek niemiec­ki, gdzie planowane jest otwar­cie oddziału korporacyjnego. To kontynuacja już prowadzonej polityki – w 2013 roku w związku z potrzebą finansowania leasingu zagranicznego Solarisa, PKO Bank Polski założył w Szwecji specjalną spółkę – PKO Leasing Sverige.

Szymon Pinderak
ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

PKO Leasing Sverige: w drodze na europejskie rynki

Gratulujemy naszemu klientowi! PESA z nagrodą Financial Times lepsza od Twittera

  • Bankofirma

   02019.04.19

   AUTO-Jakubowscy – rodzinna firma pełną parą

   Z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciu. Równie wspaniale może wyjść w biznesie, czego znakomitym przykładem jest firma AUTO-Jakubowscy z miejscowości Świlcza pod Rzeszowem. Stanisław Jakubowski wraz z żoną i trzema synami z powodzeniem zajmują się sprzedażą samochodów, części zamiennych i akcesoriów, jak również pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym aut.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.04.18

   Chwilowe kłopoty finansowe w firmie

   Problemy finansowe małym i średnim firmom mogą przytrafić się zawsze, chociaż dane statystyczne pokazują, że z roku na rok takich sytuacji jest mniej. Te, które się pojawiają, są najczęściej efektem kłopotów z egzekwowaniem pieniędzy od partnerów biznesowych. Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej produktów bankowych, źródeł awaryjnego finansowania działalności gospodarczej, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać w chwilach finansowej czkawki.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.04.03

   Konto firmowe a sprawy prywatne – co musisz wiedzieć?

   Prowadząc firmę jako przedsiębiorca masz zazwyczaj nieograniczony dostęp do konta firmowego. Warto wtedy uważać, bo regulowanie prywatnych wydatków z tego rachunku nie zawsze jest możliwe i stanowi źródło potencjalnych problemów. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, gdy chcesz załatwiać sprawy prywatne, używając do tego konta firmowego.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.03.19

   e-Prawnik. Nowa usługa dla klientów firmowych PKO Banku Polskiego

   Klienci segmentu MSP otrzymają pilotażowo dostęp do nowej usługi w kanałach zdalnych: e-Prawnika. Narzędzie opracowane przez startup TuPrawnik i dostosowane do potrzeb klientów banku pozwala na całkowicie zdalne, szybkie i kompleksowe rozwiązanie problemu prawnego. Usługa wpisuje się w scenariusz digitalizacji, zarówno oferty banku, jak i otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonują nasi klienci.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.03.13

   Cztery asy biznesu. Prowadź firmę, korzystając z najlepszych produktów Banku

   Formalności już za nami. Wszystko załatwione. Teraz firma może się rozwijać bez problemów. Jakie narzędzia pomogą w zarządzaniu biznesem? Z czego warto skorzystać, aby łatwiej wejść na rynek? PKO Bank Polski ma kilka dobrych pomysłów. Pomogą one także rozpocząć transformację cyfrową.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.02.27

   Nina Wiśniewska. O piękno warto zabiegać

   Trzeba wielkiej determinacji i ciężkiej pracy, aby osiągnąć sukces w tej branży. Nina Wiśniewska, dermatolog i ekspert medycyny estetycznej, doskonale wie jak to zrobić. W tych wysiłkach wspiera ją PKO Bank Polski.

   więcej
  Pokaż więcej