2014.09.11

Ekspansja za granicę

Polski eksport podnosi się po okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Chociaż trend chwilowo został spowolniony przez niestabilną sytuację na Ukrainie, to eksperci nie mają wątpliwości, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki będzie wzrastać.

Eksport coraz ważniejszy

W 2013 roku wywóz towarów za granicę po raz pierwszy prze­kroczył 150 mld euro, co stanowiło prawie 48 proc. Najczęściej wysy­łamy towary do Niemiec (25 proc.), Czech, Francji i Rosji (po 6 proc.). Coraz głośniej mówi się o potrzebie wspierania polskich przedsiębior­ców w zdobywaniu nowych rynków: w Afryce i Azji (w tym w Chinach).

PKO Bank Polski: oferta szyta na miarę potrzeb

Na co może liczyć przedsiębior­ca, który swoją szansę upatruje w sprzedaży do innych krajów? PKO Bank Polski ma bogatą ofertę kredytów i instrumentów trade fi­nance przeznaczonych specjalnie dla wspierania eksporterów. Dzię­ki nim można pozyskać środki na rozwój działalności przeznaczonej na ten cel oraz na przeprowadzenie transakcji z klientem zagranicznym. Podstawowe produkty umożliwiają m.in. zarządzanie gotówką, mię­dzynarodowy cash pooling czy re­alizację przelewów zagranicznych. Specjalistyczne narzędzia pomagają ograniczyć ryzyko braku płatności, ryzyko towarowe, prawne i waluto­we. Ponieważ działalność może być bardzo zróżnicowana (w zależności od rodzaju wysyłanych towarów, rynku zbytu czy formy handlu), bankowy doradca zawsze przedsta­wi klientowi ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb jego firmy.

Profesjonalista doradzi

Warto utrzymywać bliskie relacje z bankiem. Dzięki temu możliwa jest współpraca już na etapie negocjowania kontraktu handlowego, co pozwala na dostosowanie oferty nie tylko do potrzeb polskiego eksporte­ra, ale również spełniających ocze­kiwania importera (np. odroczenie płatności za zakupiony towar czy zabezpieczenie przedpłaty przekaza­nej na zakup towarów).

Przygotowu­jąc różne scenariusze finansowania i rozliczenia kontraktu, nasi doradcy uwzględniają też możliwości tkwiące w rządowych instrumentach wspar­cia, np. zaproponują połączenie kre­dytów z ubezpieczeniami oferowa­nymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doradcy pomogą również w skorzystaniu z instrumentów finansowania ze środków UE. Doradztwo, obok ofer­ty produktowej, jest ważnym i war­tościowym wsparciem dla klientów – dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych, barierą w ekspansji zagranicznej jest bo­wiem brak odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji międzynaro­dowego handlu.

PKO Bank Polski wzmacnia kompe­tencje w zakresie obsługi między­narodowej firm

Postępujące umiędzynarodowie­nie polskich przedsiębiorstw zmie­nia podejście banków, pozwalają­ce na innowacyjne finansowanie eksportu. Dlatego PKO Bank Polski stale wzbogaca swoją ofertę. Dąży przy tym do wzmocnienia kompetencji w zakresie obsługi międzynarodowej firm – jest to jeden z celów przejęcia Nordea Bank Polska, który ma duży port­fel klientów skandynawskich i ko­reańskich oraz posiada silne kom­petencje w zakresie obsługi firm na wielu rynkach.

PKO Bank Polski chce dalej podążać za polskimi przed­siębiorstwami, które rozwijają swoją działalność za granicą, oraz będzie dla nich poszerzał ofertę usług świadczonych w oparciu o relacje i zaufanie wypracowane podczas wieloletniej współpracy na polskim rynku. Naturalnym kierunkiem takiej ekspansji, ze względu na dużą aktywność pol­skich firm, będzie rynek niemiec­ki, gdzie planowane jest otwar­cie oddziału korporacyjnego. To kontynuacja już prowadzonej polityki – w 2013 roku w związku z potrzebą finansowania leasingu zagranicznego Solarisa, PKO Bank Polski założył w Szwecji specjalną spółkę – PKO Leasing Sverige.

Szymon Pinderak
ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

PKO Leasing Sverige: w drodze na europejskie rynki

Gratulujemy naszemu klientowi! PESA z nagrodą Financial Times lepsza od Twittera

  • Bankofirma

   02019.07.04

   Okna, drzwi i bramy z Białegostoku. W Pafo-Bud stawiają na jakość

   Konkretny w rozmowie, skuteczny w biznesie. Taki jest Dariusz Matyszewski, udziałowiec firmy Pafo-Bud z Białegostoku, która od ponad 20 lat produkuje okna, drzwi i bramy. W swoich działaniach spółka stawia na jakość towaru i usługi przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.07.04

   Przejdź płynnie do faktoringu

   Po faktoring sięga coraz większa grupa przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak jeszcze wiedzą, jakie mogą mieć korzyści z umowy faktoringu. Nie chodzi tylko o płynność finansową firmy – faktoring to również możliwość zabezpieczenia się przed nieuczciwymi partnerami i ich weryfikacja jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.07.01

   Maciejowy Sad – kiedy rodzinna pasja, staje się biznesem

   Maciejowy Sad to idealny przykład, jak rodzinną pasję przekuwać w rodzinny biznes. Przed laty Jerzy Karczewski na lutyńskiej ziemi w okolicach Wrocławia założył sad. Później opiekę nad gospodarstwem przekazał synowi Maciejowi. W 2010 r. postanowili zwiększyć dostępność tłoczonych soków, żeby szersze grono konsumentów mogło skosztować ich produktów.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.06.28

   Pizza była mało znana. „Pruszynka” to zmieniła

   Kiedy Piotr Pruszyński w 1998 r. otworzył swoją pierwszą pizzerię „Pruszynka” w Białymstoku, wielu ludzi w regionie nie wiedziało, czym jest pizza i co po złożeniu zamówienia otrzymają na talerzu. Dziś przedsiębiorca posiada pięć lokali, które z powodzeniem zaspokajają apetyty mieszkańców miasta.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.06.13

   Pensjonat i hotelik w mazurskim stylu. Goście przyjeżdżają nawet trzy razy w roku

   Goście z Europy Zachodniej zamiast dużych hoteli wolą mniejsze i kameralne obiekty, gdzie mają bezpośredni kontakt z właścicielami. Znajdują to u nas w Pensjonaciku Cyklada i Mazurskiej Chacie – przekonuje Jacek Jaworski, który wraz z żoną Izabelą prowadzi obiekty wypoczynkowe na uboczu Mikołajek w okolicach Jeziora Mikołajskiego. Małżeństwo przygotowuje właśnie Pawilon SPA z sauną i jacuzzi, bo ciągle chce rozwijać ofertę dla turystów.

   więcej
  • Bankofirma

   02019.06.11

   Let’s Fintech with PKO Bank Polski – rozumiemy potrzeby innowacyjnych firm

   PKO Bank Polski rozwija projekt Let’s Fintech, dzięki któremu współpracuje ze startupami i angażuje się w wyszukiwanie najbardziej perspektywicznych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. O pracy zespołu, wdrożeniach i poszukiwaniu kolejnych projektów mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim

   więcej
  Pokaż więcej