2018.06.21

PKO Bank Polski z Nagrodą Gospodarczą Polskiego Radia

W drugiej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia PKO Bank Polski otrzymał nagrodę za największe zaangażowanie w rozwój gospodarczy naszego kraju w kategorii „Filantrop Polski”.

Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia dla przedsiębiorstw, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej, angażują się w działalność charytatywną i prospołeczną. Mogą być nominowane do nich wyłącznie firmy zarejestrowane w Polsce. W ubiegłym roku PKO Bank Polski otrzymał nagrodę w kategorii „Skarb Narodowy” za zaangażowanie w repolonizację banku Pekao S.A.

PKO Bank Polski od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Wypełniając strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” rozwija relacje z otoczeniem społecznym. Angażuje się w inicjatywy promujące patriotyzm gospodarczy, rodzimy biznes oraz naukę. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, sportowe, charytatywne.

Rozwijamy potencjał gospodarczy kraju. Wspieramy przedsiębiorców i angażujemy się w akcje prospołeczne oraz działania utrwalające świadomość i tożsamość narodową. Model biznesowy Banku jest ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego. Dlatego aktywnie włączamy się w rozwój e-państwa – powiedział Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odbierając nagrodę.

PKO Bank Polski jest liderem w udostępnianiu klientom bezpiecznego i prostego dostępu do usług administracji publicznej w bankowości elektronicznej. Integracja serwisów bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego z systemami administracji publicznej dała początek przenoszeniu istotnych dla obywateli procesów z obiegu papierowego do wersji elektronicznej. Obecnie poprzez bankowość elektroniczną iPKO Bank umożliwia złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO), rozliczenie podatku PIT oraz rejestrację firmy w CEIDG.

Umacniamy pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. IKO bije na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby aktywnych aplikacji (ponad 2,6 mln), użytkowników i liczby transakcji mobilnych. Doceniane jest również przez ekspertów. Zwyciężyło w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International obejmującym banki z całego świata.

PKO Bank Polski jest jednym z nielicznych banków w kraju, który konsekwentnie prowadzi edukację finansową, wspieraną przez kompleksową ofertę produktową. Angażuje się w wiele społecznych inicjatyw edukacyjnych a bankowi eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dofinansowuje innowacyjne projekty polskiej nauki. Wspólnie z Politechniką Gdańską oraz firmą Microsystem realizuje projekt badawczy poświęcony zastosowaniu biometrii w bankowości. Współpracuje z ośrodkami akademickimi. Od lat wspiera studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego startujących w mistrzostwach programowania zespołowego – zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i światowym.

Istotnym przedsięwzięciem jest łączenie popularyzacji biegania z dobroczynnością – organizacja PKO Biegu Charytatywnego oraz akcji charytatywnych „biegnę dla…” podczas sponsorowanych przez Bank imprez. Od 2013 r. odbyło się ponad 350 takich akcji, a bankowa Fundacja wsparła beneficjentów kwotą ponad 4,7 mln zł.

Agnieszka Skalska
specjalista w PKO Banku Polskim

Czytaj także;

PKO Bank Polski nagrodzony za pełnienie strategicznej roli w sektorze polskiej bankowości

PKO Bank Polski liderem komunikacji online

PKO Bank Polski wyróżniony za CEIDG nagrodą „Projekt Roku 2017”