2019.03.18

Siódma edycja konferencji CEE Capital Markets

W Londynie rozpoczyna się siódma edycja konferencji CEE Capital Markets. 18 i 19 marca czterdzieści spółek z Polski i innych krajów z regionu EŚW spotka się z ponad czterdziestoma zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi. Organizatorem konferencji jest PKO Bank Polski. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane poza Polską.

PKO Bank Polski organizatorem imprezy

Konferencja w Londynie jest bez wątpienia jedną z najlepszych okazji spotkania z przedstawicielami największych światowych instytucji finansowych. Rosnące zainteresowanie ze strony spółek, inwestorów czy władz publicznych pokazuje, że zyskuje ona miano najbardziej wartościowego i prestiżowego wydarzenia promującego polski rynek kapitałowy. Dowodem na to jest ponad 400 spotkań między przedstawicielami spółek a inwestorami – podkreśla Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Celem organizowanej corocznie od 2013 r. konferencji jest promocja polskiego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów. Pierwsze edycje konferencji skupiały się na krajowych spółkach, w tym roku formuła spotkania, po raz czwarty, realizowana jest w wersji rozszerzonej o przedsiębiorstwa z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W konferencji najliczniejszą grupą stanowią największe polskie spółki notowane na GPW  oraz firmy z krajów Europy Środkowowschodniej  z sektorów: finansowego, paliwowego i detalicznego. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do spotkań przedstawicieli spółek z zarządzającymi funduszami i przedstawicielami największych instytucji finansowych z Londynu.

Polska doskonałym miejscem na inwestycje
Polska jest postrzegana jako bardzo dobre miejsce do inwestowania, ze względu na doskonałe wyniki gospodarcze, dobrą kondycje finansów publicznych i perspektywy rozwoju. W 2018r. gospodarka pozostała na ścieżce silnego wzrostu, który w całym roku przekroczył 5 proc. i był najwyższy od 2007r. Chociaż Polska jest istotnym ogniwem w globalnych łańcuchach produkcyjnych, dzięki rozmiarowi i doskonałej kondycji rynku wewnętrznego jak na razie udaje się jej uniknąć wyraźnego schłodzenia koniunktury, które w drugiej połowie 2018r. dotknęło znaczącą część globalnej gospodarki, w tym Niemcy.

Główną siłą napędową wzrostu PKB jest popyt wewnętrzny z silną konsumpcją prywatną i znaczącym przyspieszeniem działalności inwestycyjnej. Wzrost aktywności inwestycyjnej odzwierciedla kumulację napływu funduszy unijnych, a także upowszechnianie nowoczesnych technologii, które pozwala podnosić wydajności pracy i zachować konkurencyjność. Ogromna zmiana na polskim rynku pracy (szybki spadek bezrobocia i tendencja wzrostowa płac), której towarzyszą istotne transfery socjalne prowadzi do silnej poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Jej wyrazem są optymistyczne nastroje konsumentów i silny wzrost konsumpcji prywatnej. Pomimo silnego popytu wewnętrznego inflacja pozostaje niska, a gospodarka jest dobrze zrównoważona. Zadłużenie zagraniczne spada, a wyniki sektora finansów publicznych były w 2018 r. najprawdopodobniej najlepsze w historii. Oznak przegrzania nie widać także na rynku nieruchomości, na którym wzrost cen pozostaje wyraźnie niższy niż w innych krajach regionu.

Michał Zwoliński
ekspert w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

100-lecie Banku. Nasze placówki – Oddział 1 we Wrocławiu

Jeden procentuje dla wielu

Weekendowy wyjazd – szybka decyzja, szybka pożyczka

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png