2017.05.25

Zlecenie przelewu. Skorzystaj z możliwości jakie, daje potwierdzenie transakcji

Zdarza się, że musisz udowodnić w sklepie, urzędzie lub np. biurze podróży, że zleciłeś przelew za dany produkt lub usługę? Skorzystaj z możliwości przekazania potwierdzenia transakcji bezpośrednio do odbiorcy.

 

Potwierdzenie transakcji

Przelewy między rachunkami prowadzonymi w PKO Banku Polskim realizowane są w czasie rzeczywistym, natomiast przelewy na rachunek w innym banku krajowym, zgodnie z harmonogramem sesji ELIXIR. Czas realizacji takiego przelewu zależy m.in. od godziny zlecenia transakcji.

Jeśli zleciłeś przelew, a odbiorca twierdzi, że nie otrzymał środków, możesz wysłać kontrahentowi potwierdzenie transakcji.

Potwierdzenie przelewu to łatwy i szybki sposób na powiadomienie odbiorcy, że zapłaciłeś za towar.

W serwisie bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo oraz IKO możesz wygenerować:  

  • potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji, gdy transakcja nie została  jeszcze zrealizowana i istnieje możliwość jej anulowania (np. zlecona w weekend, poza godzinami sesji Elixir) – taki przelew został już zlecony, ale jeszcze nie opuścił banku
  • potwierdzenie transakcji zrealizowanej, jeśli transakcja została wykonana i nie ma możliwości jej wycofania, a przelew powędrował już do banku odbiorcy i np. czeka na zaksięgowanie w  ramach sesji przychodzących.

 2 kroki wygenerowania potwierdzenia operacji w iPKO

iPKO1. Wejdź w zakładkę „Rachunki”, zaznacz kafelek z nazwą konta, a następnie wybierz kolejno zakładki  „Operacje na rachunku” i „Zrealizowane”.

2. Ustaw kursor przy wybranym przelewie – wyświetli się opcja „Potwierdzenie”. Wybierz najdogodniejszą formę potwierdzenia:

- „Na adres e-mail" – odbiorca otrzyma podpisaną cyfrowo wiadomość z adresu potwierdzenie@ipko.pl. E-mail z tytułem „Potwierdzenie operacji” będzie zawierał plik w formacie PDF.

- „Plik w formacie PDF" – plik możesz wyświetlić oraz zapisać na dysku.

- „Faks" – potwierdzenie możesz wysłać wyłącznie na krajowy numer telefonu stacjonarnego. Nadawcą faksu jest Inteligo Fax Server.


W serwisie Inteligo proces generowania potwierdzenia transakcji przebiega analogicznie.

Potwierdzenie operacji w aplikacji IKO 

iKOPamiętaj, że aplikacja IKO również umożliwia wygenerowanie potwierdzenia  operacji w wersji PDF(z wyjątkiem telefonów z systemem Windows Phone) i przesłanie jej w formie załącznika poprzez komunikator, SMS, e-mail.

3 kroki wygenerowania potwierdzenia operacji w IKO

1. Wejdź w szczegóły konkretnej operacji w historii konta.

2. W menu kontekstowym „Szczegóły operacji” wybierz polecenie  „Generuj potwierdzenie operacji” (ikona z trzema kropkami w prawym górnym rogu).

3. Wybierz ikonkę udostępniania dokumentu i aplikację/tryb przesłania potwierdzenia, np. komunikator, SMS, e-mail.

 

Cechy autentycznego potwierdzenia operacji

Potwierdzenie transakcjiPotwierdzenie zrealizowanego przelewu zawiera:

1. nazwę oraz dane teleadresowe PKO Banku Polskiego,

2. logo PKO Banku Polskiego,

3. nagłówek – „Przelew z rachunku Szczegóły transakcji”*

4. dane transakcji (numer rachunku, data waluty, data operacji, opis, kwota),

5. klauzulę: „Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga pieczątki ani podpisu.”  

*Dla przelewów ze statusem „zlecenie zarejestrowane” prezentowana jest informacja „Szczegóły transakcji zleconej do realizacji.”

Potwierdzenie przelewu jest dokumentem bankowym, który gwarantuje odbiorcy transakcji, że kwota operacji zostanie przesłana na jego rachunek. Elektroniczne potwierdzenie przelewu ma taką samą moc, jak opieczętowany  i podpisany dokument uzyskany w Banku.

 

  • Potwierdzenie przelewu jest dowodem zapłaty dla drugiej strony transakcji. Elektroniczne potwierdzenie przelewu ma taką samą moc, jak opieczętowany i podpisany dokument uzyskany w Oddziale Banku. Co więcej dokument taki otrzymujesz w momencie jego wystawienia – wystarczy kliknięcie w serwisie bankowości elektronicznej iPKO/ Inteligo i IKO.

Dorota Skórniewska
Specjalista Centrum Obsługi Klienta Detalicznego

Czytaj także:

Szelest gotówki odchodzi w zapomnienie

IKO - banku szukamy w kieszeni

loaderek.gifoverlay.png