2018.06.08

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ubezpieczony kredytobiorca śpi spokojnie(j)

Czasem z dnia na dzień ludzie tracą pracę, która dawała im nie tylko pieniądze na bieżące potrzeby, ale dzięki której mogli najpierw wziąć kredyt, a potem terminowo go spłacać. To bardzo trudna sytuacja, jednak dla przezornych kredytobiorców PKO Bank Polski razem z PKO Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA przygotował ofertę ubezpieczenia w okresie spłaty kredytu hipotecznego.

Oferowana ochrona ubezpieczeniowa spłaty kredytu hipotecznego może objąć nie tylko ryzyko utraty źródła dochodu, ale również inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków oraz leczenia szpitalnego. W przypadku popadnięcia w którąś z tych trudnych sytuacji ten, kto ubezpieczył kredyt hipoteczny, może liczyć na szybką i nieskomplikowaną procedurę zgłoszenia roszczenia oraz realizacji świadczenia. Bank premiuje postawę zapobiegliwości, bo przy zaciąganiu kredytu i jednoczesnym wykupieniu ubezpieczenia oferuje korzystniejsze warunki kredytowe.

Ubezpieczenie nowego lub starego kredytu hipotecznego

PKO Bank Polski oferuje ubezpieczenie tym, którzy dopiero mają podpisać umowę kredytu lub pożyczki. Jeden z warunków dotyczy wieku – kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat i w trakcie trwania okresu ochrony nie przekroczyć 65. roku życia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne i następuje w oddziale PKO Banku Polskiego poprzez podpisanie wniosko-polisy oraz opłacenie jednorazowej składki ubezpieczeniowej z góry za cały okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu może być zawarte na okres do 48 miesięcy. Chroni ubezpieczonego już następnego dnia po dniu uruchomienia kredytu zawartego wraz z umową ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Roszczenie proste i skuteczne

Kiedy kredytobiorca straci pracę, może zgłosić roszczenie w swoim oddziale PKO Banku Polskiego bądź też bezpośrednio w PKO TU SA. Może także zgłosić to telefonicznie pod numerem infolinii PKO TU SA: 81 535 67 66. Wniosek o wypłatę świadczenia należy wypełnić i – w przypadku utraty pracy – dołączyć do niego zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej (lub poszukującej pracy), ostatnią umowę o pracę, ostatnie świadectwo pracy, kopię umowy pożyczki i harmonogram spłat. Przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego trzeba też składać potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym za okres, w którym przypada termin płatności raty.

Świadczenie (rata) zostanie wypłacona maksymalnie po 30 dniach od momentu otrzymania kompletu dokumentów. W razie utraty źródła dochodu (ale i leczenia szpitalnego) świadczenie wypłacane jest miesięcznie, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, w oparciu o ratę kredytu przypadająca do zapłaty według aktualnego harmonogramu spłat po zajściu zdarzenia.

Dowiedz się więcej o warunkach ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu pozwala pozbyć się ryzyka katastrofy finansowej. Warto zapoznać się z zasadami udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Na stronie internetowej znajdują się informacje m.in. o zakresie ubezpieczenia, wysokości świadczeń czy ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie każda utrata pracy podlega ochronie ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego

Bogdan Kowalski

Czytaj także:

Cztery kąty na wyciągnięcie ręki

Pożyczka hipoteczna, czyli duże pieniądze na każdą potrzebę

Oszczędzanie na mieszkanie, czyli jak zebrać pieniądze na wkład własny

  • Z Banku

   02019.03.22

   PKO Bank Polski Etyczną Firmą 2018

   PKO Bank Polski został laureatem 5. edycji konkursu o tytuł Etycznej Firmy. Doceniono praktyki dotyczące uczciwego prowadzenia biznesu z poszanowaniem norm etycznych oraz systemowe podejście do wzmacniania kultury organizacyjnej zgodnej z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla PKO Banku Polskiego to kolejne wyróżnienie w tym konkursie.

   więcej
  • Bankofinanse

   02019.03.22

   Nowe, jubileuszowe wizerunki kart od PKO Banku Polskiego

   Od dziś każdy posiadacz konta w PKO Banku Polskiego może wybrać kartę debetową z nowym wizerunkiem opracowanym z okazji 100-lecia istnienia Banku. Karty wydawane są bez dodatkowych opłat, a już posiadaną można wymienić bezpłatnie na nową, z jubileuszowym wizerunkiem w dowolnym momencie okresu ważności karty.

   więcej
  • Z Banku

   02019.03.22

   Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, wyróżniony nagrodą specjalną Byki i Niedźwiedzie

   Podczas gali wręczenia statuetek Byka i Niedźwiedzia Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, został uhonorowany nagrodą specjalną z okazji jubileuszu 25-lecia „Parkietu”, w kategorii osobowość. Redakcja doceniła jego dokonania w branży finansowej, sukcesy zarządzanego przez niego banku oraz wkład w rozwój rynku kapitałowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zwyciężył w kategorii domy maklerskie. O zwycięstwie zdecydowały m.in. liczba oraz wartość transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym oraz bogata oferta usług dla wszystkich grup klientów.

   więcej
  • Bankofinanse

   02019.03.22

   Karty i bankomaty z coraz większymi możliwościami

   Karty płatnicze i bankomaty znamy niemal od 30 lat. Dają nam coraz więcej możliwości. Polubiliśmy je, ale otwieramy się też na jeszcze nowocześniejsze narzędzia: bankowość mobilną i samoobsługową.

   więcej
  • Bankofinanse

   02019.03.21

   Czysta kalkulacja – wiosenne porządki za niewielkie pieniądze

   Nikt specjalnie nie lubi sprzątać, ale wiosenne sprzątanie jest zupełnie inne. Świeci już słońce, mamy więcej energii, a przy okazji możemy wymienić sprzęty, coś odmalować i zaaranżować taras. Zrób więc raz do roku domową rewolucję!

   więcej
  • Bankofinanse

   02019.03.21

   E-urząd w PKO Banku Polskim

   Gdy 100 lat temu powstawała Pocztowa Kasa Oszczędności, nikomu nawet się nie śniło, jak będzie wyglądała rzeczywistość w 2019 r. Bez wychodzenia z domu załatwiamy dziś długą listę spraw urzędowych, a PKO Bank Polski pozostaje liderem budowy polskiego e-państwa.

   więcej
  Pokaż więcej