2018.06.08

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ubezpieczony kredytobiorca śpi spokojnie(j)

Czasem z dnia na dzień ludzie tracą pracę, która dawała im nie tylko pieniądze na bieżące potrzeby, ale dzięki której mogli najpierw wziąć kredyt, a potem terminowo go spłacać. To bardzo trudna sytuacja, jednak dla przezornych kredytobiorców PKO Bank Polski razem z PKO Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA przygotował ofertę ubezpieczenia w okresie spłaty kredytu hipotecznego.

Oferowana ochrona ubezpieczeniowa spłaty kredytu hipotecznego może objąć nie tylko ryzyko utraty źródła dochodu, ale również inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków oraz leczenia szpitalnego. W przypadku popadnięcia w którąś z tych trudnych sytuacji ten, kto ubezpieczył kredyt hipoteczny, może liczyć na szybką i nieskomplikowaną procedurę zgłoszenia roszczenia oraz realizacji świadczenia. Bank premiuje postawę zapobiegliwości, bo przy zaciąganiu kredytu i jednoczesnym wykupieniu ubezpieczenia oferuje korzystniejsze warunki kredytowe.

Ubezpieczenie nowego lub starego kredytu hipotecznego

PKO Bank Polski oferuje ubezpieczenie tym, którzy dopiero mają podpisać umowę kredytu lub pożyczki. Jeden z warunków dotyczy wieku – kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat i w trakcie trwania okresu ochrony nie przekroczyć 65. roku życia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest dobrowolne i następuje w oddziale PKO Banku Polskiego poprzez podpisanie wniosko-polisy oraz opłacenie jednorazowej składki ubezpieczeniowej z góry za cały okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu może być zawarte na okres do 48 miesięcy. Chroni ubezpieczonego już następnego dnia po dniu uruchomienia kredytu zawartego wraz z umową ubezpieczeniową, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Roszczenie proste i skuteczne

Kiedy kredytobiorca straci pracę, może zgłosić roszczenie w swoim oddziale PKO Banku Polskiego bądź też bezpośrednio w PKO TU SA. Może także zgłosić to telefonicznie pod numerem infolinii PKO TU SA: 81 535 67 66. Wniosek o wypłatę świadczenia należy wypełnić i – w przypadku utraty pracy – dołączyć do niego zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej (lub poszukującej pracy), ostatnią umowę o pracę, ostatnie świadectwo pracy, kopię umowy pożyczki i harmonogram spłat. Przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego trzeba też składać potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym za okres, w którym przypada termin płatności raty.

Świadczenie (rata) zostanie wypłacona maksymalnie po 30 dniach od momentu otrzymania kompletu dokumentów. W razie utraty źródła dochodu (ale i leczenia szpitalnego) świadczenie wypłacane jest miesięcznie, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, w oparciu o ratę kredytu przypadająca do zapłaty według aktualnego harmonogramu spłat po zajściu zdarzenia.

Dowiedz się więcej o warunkach ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu pozwala pozbyć się ryzyka katastrofy finansowej. Warto zapoznać się z zasadami udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Na stronie internetowej znajdują się informacje m.in. o zakresie ubezpieczenia, wysokości świadczeń czy ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie każda utrata pracy podlega ochronie ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego

Bogdan Kowalski

Czytaj także:

Cztery kąty na wyciągnięcie ręki

Pożyczka hipoteczna, czyli duże pieniądze na każdą potrzebę

Oszczędzanie na mieszkanie, czyli jak zebrać pieniądze na wkład własny