2019.06.12

Opera na prowincji. Niezwykły projekt Teatru Muzycznego w Lublinie

Nie na scenie, ale w prawdziwej pałacowej scenerii. Teatr Muzyczny w Lublinie zaprezentuje „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Trwa rok pamięci o tym artyście, przypadający w 200. rocznicę jego urodzin. Jednocześnie w tym roku obchodzony jest jeszcze inny jubileusz – 75. rocznica utworzenia muzeum w kozłowieckim zespole pałacowo-parkowym.

 200 rocznica urodzin Tadeusza Moniuszki

„Straszny dwór” wystawiony zostanie 15 czerwca przed Pałacem Marynki w Puławach oraz 15 sierpnia przed Pałacem w Kozłówce. Wstęp na spektakle jest wolny.

Za realizację projektu odpowiada Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów we współpracy z Teatrem Muzycznym w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i POK „Dom Chemika”.

Dotychczasowa owocna współpraca pomiędzy Fundacją im. Wincentego i Franciszka Lesslów oraz zespołem Teatru Muzycznego w Lublinie i POK „Dom Chemika” spowodowała, że chcemy kontynuować wspólne działania poprzez realizację niniejszego projektu, włączając do współpracy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Nasze założenie opieramy na kooperacji orkiestry i chóru Teatru Muzycznego w Lublinie, zespołu solistów, którego trzon stanowić będą artyści związani z Teatrem Wielkim w Poznaniu, a także zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” działającego od 65 lat, obecnie przy POK „Dom Chemika”. Wykorzystane w realizacji „Strasznego Dworu” elementy polskiej architektury i krajobrazu nawiązują nie tylko do tytułu dzieła, ale także do widocznego w utworze etosu rodziny, podkreślając również patriotyzm i honor, których symbolem w świadomości Polaków wydaje się być dwór i jego tradycja – mówi Ewa Sobkowicz, Teatr Muzyczny w Lublinie.

Celem wyjścia artystów poza budynek teatru jest także zachęcanie nowych środowisk i grup odbiorców do korzystania z oferty kultury wysokiej, w tym muzyki operowej. To sposób upowszechniania i udostępniania kultury wysokiej wśród publiczności, która ma utrudniony dostęp do takiej sztuki ze względu na bariery ekonomiczne, finansowe, edukacyjne i geograficzne. Projekt został wpisany w program oficjalnych obchodów Roku Moniuszkowskiego w Polsce.

Inicjatorem i reżyserem wydarzenia jest Tomasz Mazur, Solista Teatru Wielkiego w Poznaniu i Prezes Fundacji Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach.

Teatr Muzyczny w Lublinie, będący Instytucją Kultury Województwa Lubelskiego, zaprosił PKO Bank Polski do współpracy przy realizacji projektu „Opera na Prowincji”, który zaplanowano jako największe wydarzenie związane z obchodami Roku Stanisława Moniuszki na Lubelszczyźnie. Teatr Muzyczny szacuje, że w dwóch wydarzeniach plenerowych, weźmie udział ok. 6 tys. osób, mieszkańców Lubelszczyzny i turystów. PKO Bank Polski przyjął propozycję współpracy i jest Partnerem Teatru Muzycznego w Lublinie przy organizacji dwóch koncertów pod nazwą „Opera na Prowincji”. Współpraca z Teatrem Muzycznym w Lublinie to kolejna relacja partnerska. Oznacza to dla Banku budowanie pozytywnego wizerunku jako aktywnego, odpowiedzialnego i świadomego uczestnika życia społecznego.

Narcyza Rejment
ekspert w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

Z gwarancją niezapomnianych wspomnień. Dni Morza w Szczecinie już w najbliższy weekend!

Niezwykła uczta dla ucha i oka. W Katowicach odbyła się jubileuszowa XXV edycja Święta Kwitnących Głogów

Jubileuszowa edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki za nami!