2018.07.23

Pomagamy na starcie!

ZenCard, Tutorial Online oraz Imageen – to tylko trzy przykłady firm, którym na starcie pomógł PKO Bank Polski w ramach programu „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”.  Bank wspiera start-upy i młodych naukowców na drodze od odkrycia do wdrożenia. Autorzy raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zwrócili uwagę na tę aktywność Banku.

"Let's Fintech with PKO Bank Polski" skierowany jest do start-upów oferujących nowartorskie podejście do tradycyjnych rozwiązań finansowych. W ramach programu bank poszukuje rozwiązań z branży fintech gotowych do przeprowadzenia (zarówno pilotaży wewnętrznych, jak i produkcyjnych) oraz start-upów chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce. Model współpracy banku ze start-upami opiera się o cztery następujące po sobie, choć niezależne od siebie, elementy: implementacja, pilotaż rozwiązania, wsparcie rozwoju i inwestycja kapitałowa.

Start-upy uczestniczące w "Let's Fintech with PKO Bank Polski" mają do dyspozycji sześć oddziałów laboratoryjnych, które pomogą w testowaniu nowych rozwiązań, infrastrukturę IT dopasowaną do swoich potrzeb, czy dostęp do grupy mentorów, którzy pomogą wypracować najlepszy model biznesu dla oferowanego przez firmę rozwiązania.

PKO Bank Polski stawia również na młodych naukowców i przedsiębiorczych studentów. Jest partnerem konkursu Gdyński Biznesplan. Jego uczestnicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach, których celem jest pokazanie stawiającym pierwsze kroki w biznesie właścicielom firm, jak oszacować budżet, jak skonstruować dobry biznesplan oraz jaką orientację w przepisach należy mieć, by z powodzeniem wdrażać innowacyjne pomysły. Nagrodą dla zwycięzcy jest realne wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł.

 

Mateusz Patyczkowski

 

Czytaj także:

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa uznana za Dobrą Praktykę

Pomaganie to gra zespołowa

PKO Bank Polski w raporcie Dobrych praktyk