2019.04.02

Pomaganie przez zbliżanie! Podsumowanie akcji

Zaangażowanie użytkowników aplikacji IKO w akcję charytatywną „Pomaganie przez zbliżanie” przełożyło się na realną pomoc. Dzięki nim, Fundacja PKO Banku Polskiego może przekazać aż pół miliona złotych na rzecz podopiecznych domów dziecka w całym kraju zaczynających samodzielne życie po opuszczeniu placówek. Cel akcji został osiągnięty, teraz trwa jej realizacja.

Fundacja PKO Banku Polskiego

Założeniem akcji dobroczynnej „Pomaganie przez zbliżanie” była pomoc podopiecznym domów dziecka wchodzącym w dorosłość. Mogli w niej uczestniczyć wszyscy klienci PKO Banku Polskiego korzystający z aplikacji IKO.

Użytkownicy IKO pomogli

Wystarczyło zarejestrować się na dedykowanej stronie i płacić zbliżeniowo z IKO. Za każdą taką płatność Bank przekazał 0,50 zł na cel akcji, przy czym klienci nie ponosili żadnych kosztów. Zainteresowanie było na tyle duże, że złożyło się na kwotę pół miliona złotych, którą Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże beneficjentom akcji. Z tych środków zostaną zakupione wyprawki dopasowane do indywidualnych potrzeb. Mogą obejmować m.in. sprzęt AGD, podstawowe wyposażenie domu czy pokrycie kosztów kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Trwa realizacja

Cel akcji został osiągnięty, a teraz trwa jego realizacja. – Aktualnie nasi wolontariusze w całej Polsce sprawdzają placówki i poznają podopiecznych, którzy chcą się usamodzielnić. Te rekomendacje będą kluczowe przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu. Dzięki nim będziemy mieli pewność, że przekazywane środki rzeczywiście pomogą młodym ludziom w rozpoczęciu nowego życia – mówi Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

Wolontariusze Banku nie tylko rozmawiają o potrzebach i predyspozycjach młodych ludzi chcących się usamodzielnić, ale pomagają im także w kwestiach formalnych, np. w kompletowaniu dokumentów czy składaniu wniosków, na podstawie których będą przekazywane środki. – To ważna część procesu. Do Fundacji muszą wpłynąć wnioski z prośbą o dofinansowanie od zainteresowanych osób. Są tam także opinie władz danej placówki oraz rekomendacje bankowych wolontariuszy. Takie wnioski można składać do 15 kwietnia. Po ich weryfikacji, środki będą wypłacane – wyjaśnia Małgorzata Głębicka.

Nowoczesna pomoc

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno użytkowników aplikacji IKO, jak i internautów. Promujący akcję spot z udziałem jej ambasadorów– Macieja Kurzajewskiego oraz Macieja Musiała obejrzało niemal 10 mln osób.

Wszystko to złożyło się na skuteczność inicjatywy PKO Banku Polskiego „Pomaganie przez zbliżanie”.

Ewa Maciejewska
specjalista w PKO Banku Polskim

 Czytaj także:

Kalendarz 100 lat śmiałych decyzji PKO Banku Polskiego potrójnie nagrodzony

100-lecie Banku. Nasze placówki – Oddział 1 w Łodzi

Inwestycje w rękach specjalistów

loaderek.gifoverlay.png