2018.12.07

HackYeah: cztery zespoły, które zaimponowały mentorom PKO Banku Polskiego

24 godziny – dokładnie tyle czasu na rozwiązanie wybranych problemów miały prawie trzy tysiące programistów biorących udział w HackYeah, największym stacjonarnym hackathonie w Europie. Uczestnicy wydarzenia, którzy zdecydowali się na rozwiązanie zadania PKO Banku Polskiego, jako pierwsi mogli przetestować bankowe API.

Filarem strategii PKO Banku Polskiego, który jest niekwestionowanym liderem zmian technologicznych w polskiej bankowości, jest cyfryzacja. Dlatego HackYeah to dla nas naturalne miejsce, w którym wspólnie ze środowiskiem IT poszukujemy odpowiedzi na wiele wyzwań technologicznych – mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

 01000001 01010000 01001001

Uczestnicy hackathonu mogli zmierzyć się z wyzwaniami nowoczesnej bankowości. Na potrzeby zadania Bank udostępnił szeroką, zanonimizowaną bazę danych bankowych i umożliwił skorzystanie z bankowego API, oferując pomoc ekspertów zaangażowanych na co dzień w prace bankowej platformy rozwoju innowacji i nowych technologii „Let`s Fintech with PKO Bank Polski!”. Celem zadania było zbudowanie rozwiązania opartego na analizie i modelowaniu danych, które szerzej otworzy Bank dla klientów oraz które pozwoli klientom lepiej zrozumieć swoją sytuację finansową.

W związku z wejściem w życie przepisów dyrektywy PSD2, we wszystkich bankach trwają prace związane z udostępnieniem API. W PKO Banku Polskim mamy już wypracowane rozwiązania związane z API, a dzięki wykorzystaniu ich w zadaniu konkursowym, mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują one w praktyce. Byliśmy pod wrażeniem, że zespoły w 24 godziny były w stanie opracować tak zaawansowane rozwiązania, a jest to tylko próbka tego, co rzeczywiście może przynieść otwarta bankowość – mówi Piotr Helbich, dyrektor Biura Otwartej Bankowości w PKO Banku Polskim.

Spośród 54 zgłoszonych zespołów, 35 ukończyło zadanie. Jedenaście z nich miało możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania przed ośmioosobowym jury w formie trzyminutowego „pitchu”. 

Let’s Fintech with PKO Bank Polski!

Większość opracowanych podczas hackathonu rozwiązań bazowała na udostępnionych przez Bank danych i skupiała się na różnych aspektach aplikacji do zarządzania finansami. Zwycięskie zespoły oprócz klasycznego PFM (personal finance management) zaproponowały dodatkową wartość i funkcje, dzięki czemu ich pomysły mają duży potencjał zastosowania w praktyce.

Pierwsze miejsce i nagrodę 30 tys. zł zdobył zespół Codeheroes ze swoją aplikacją„Millenialsy”, która pozwala w prosty sposób zapanować nad finansami osobistymi. Użytkownik konsultuje swoją sytuację finansową z chatbotem, który informuje go, ile mógłby zaoszczędzić i jakie działania powinien podjąć, aby usprawnić swoje finanse. Użytkownik aplikacji może dokonać szczegółowej analizy posiadanych kont – nawet jeśli są one w różnych bankach – oraz porównać się z innymi klientami. Dzięki analizie 360 stopni, system wskaże trafne działania, które podjęły osoby o podobnym profilu oraz zarekomenduje odpowiednie oferty. Stworzona przez Codeheroes aplikacja to osobisty asystent, który przypomni o rachunkach, pomoże w oszczędzaniu na wybrany cel czy doradzi, która z ofert kredytu jest najlepsza.

Na drugim miejscu, z nagrodą 20 tys. zł, znalazł się zespół Lazy Blasters, który opracował aplikację do zarządzania subskrypcjami. Coraz więcej dostawców usług zmienia swój model płatności na comiesięczną subskrypcję. W świecie pełnym małych kwot, tworzących razem duże sumy, warto szukać rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie tego typu wydatkami. „Monthly”, aplikacja stworzona przez zespół Lazy Blasters, skupia wszystkie posiadane subskrypcje w jednym miejscu, pozwalając na zarządzanie całym portfelem w prosty sposób. Monthly poinformuje nas o płatnościach stałych, zanim zostaną zrealizowane z naszego konta oraz ułatwi zarządzanie płatnościami realizowanymi za pośrednictwem kart płatniczych przypisanych na stałe do platform sprzedażowych. Dodatkowo rozwiązanie pomaga wzbogacić nasze finanse – zakładając „rezerwy” na zaplanowane wydatki, które do czasu ich rozwiązania na pokrycie zobowiązań generują odsetki. Dzięki automatycznemu przenoszeniu na konto oszczędnościowe comiesięcznych sum planowanych wydatków Monthly pomaga użytkownikowi generować dodatkowy dochód bez dodatkowego wysiłku z jego strony.

Trzecie miejsce i nagrodę 10 tys. zł zdobył zespół DramaTeam, którego aplikacja pomaga w realizacji marzenia (zakup produktu lub usługi) określonego przez klienta. Użytkownik wskazuje swój cel i definiuje go poprzez kwotę, jaką chce na niego wydać (np. telewizor za 5 tys. zł), a aplikacja w odpowiedzi pokazuje możliwe ścieżki realizacji celu (np. oszczędzanie w określonej kwocie przez określony czas, pożyczka). Aplikacja umożliwia dodatkowo realizację marzenia bezpośrednio z poziomu banku – poprzez połączenie jej z ofertą partnerów biznesowych w postaci marketplace.

Zadanie otwarte w ścieżce Finanse i Inwestycje, której opiekunem była platforma rozwoju innowacji „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, wygrał zespół Team AI Meetup, który zdobył nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Rozwiązanie wypracowane przez zespół Team AI Meetup pomaga klientom przyspieszyć analizę podpisywanych dokumentów, takich jak np. umowy długoterminowe, wykorzystując do tego technologię OCR. Po wykonaniu zdjęcia dokumentu algorytm sprawdza kluczowe zapisy, wskazując wątpliwości, na które powinien zwrócić uwagę użytkownik aplikacji. Rozwiązanie zwraca uwagę użytkownika na zapisy w umowie generujące wysokie ryzyko, podejrzane podmioty będących na czarnej liście KNF, czy zapisy niezgodne z obowiązującym prawem. 

Rady na przyszłość

O ile zespoły poradziły sobie świetnie z przygotowanym przez Bank wyzwaniem, programistom i innowatorom, którzy zdecydują się na udział w kolejnych hackathonach tego typu, możemy poradzić, aby korzystali z know-how mentorów. Zespoły często skupiają się na aspekcie technologicznym, nie zastanawiając się, czy dane rozwiązanie będzie miało szansę na rzeczywiste zastosowanie. Obecność mentorów i ekspertów z danej branży daje możliwość zweryfikowania pomysłu na każdym etapie jego rozwoju. Ponadto, w przypadku zadań opracowanych przez Bank, dobrze jest zapoznać się z usługami webowymi i mobilnymi, jakie Bank oferuje – pozwoli to uniknąć powielania rozwiązań, które są już wykorzystywane. Finalna ocena zadania zależy więc od odpowiedniego zbalansowania kreatywności, zaawansowania technologicznego oraz podejścia biznesowego. 

Innowacyjność i co dalej

PKO Bank Polski jest liderem technologicznym polskiego sektora bankowego, a kolejne innowacyjne projekty takie jak zainicjowanie powstania Chmury Krajowej czy największe w Europie wdrożenie technologii blockchain pomagają mu dodatkowo umacniać tę pozycję. PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji, dzięki temu w coraz większym stopniu może budować swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o wysoki potencjał technologiczny.

Realizację tego celu ułatwia działająca w banku platforma rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Przy jej pomocy Bank poszukuje i rozwija perspektywiczne rozwiązania, angażując do tego ekosystem start-upów i fintechów. Bank posiada pełną infrastrukturę umożliwiającą wdrożenia – doświadczonych ekspertów, środowisko testowe, fundusz Venture Capital oraz program akceleracji dla start-upów. Zespoły zainteresowane uczestnictwem w programie mogą do niego aplikować za pośrednictwem strony fintech.pkobp.pl

 

Paweł Wierciński
starszy specjalista w PKO Banku Polskim

 

Czytaj także:

#dziendobrykariero z PKO Bankiem Polskim w Gdańsku

Młode polskie talenty w Londynie

Organizacja, która się uczy

 

Pliki do pobrania