2018.12.04

Organizacja, która się uczy

Transformacja cyfrowa w naszym banku, to przykład na tworzenie nowego modelu pracy, który jednocześnie zmienia podejście firmy do rozwoju pracowników – mówiła Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem PKO Banku Polskiego, podczas panelu w Szkole Głównej Handlowej z okazji 20-lecia Klubu Partnerów tej uczelni.

W spotkaniu na SGH uczestniczyli przedstawiciele firm z Klubu Partnerów uczelni, jej absolwenci, pracownicy naukowi, członkowie Klubu Przedsiębiorców oraz studenci aktywnie działający w samorządzie i kołach naukowych. Tematyka – poza nawiązującą do historii uczelni – dotyczyła m.in. wyzwań, jakie stawia szybki postęp technologiczny przed współczesnym społeczeństwem, w tym jego wpływu na zarządzanie organizacją i zmianę podejścia pracodawcy do rozwoju pracowników. 

Wzmocnić nasze wartości

Nasz bank podczas panelu reprezentowała Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem. – Współczesne organizacje stoją przed nowymi wyzwaniami, które determinują zmianę podejścia w obszarze modeli biznesowych oraz do kandydata na rynku pracy – mówiła. Inne są obecnie także oczekiwania klientów wobec usług bankowych, dlatego coraz większe znaczenie ma cyfryzacja, analityka danych, sztuczna inteligencja, czy rozwiązania z zakresu bankowości mobilnej. W odpowiedzi na te zmiany PKO Bank Polski zdefiniował nowe role i funkcje w organizacji.
Postanowiliśmy działać zwinniej i rozpoczęliśmy program Transformacji cyfrowej. Zdefiniowaliśmy Nowy Model Pracy, dzięki któremu możemy przygotować się na przyszłość i wzmacniać nasze wartości – podkreślała Joanna Czarnecka. Dodała, że pozwoli to odpowiadać na bieżące potrzeby klientów w coraz bardziej zwinny i nowoczesny sposób, a jednocześnie przewidywać ich potrzeby.

Praca w metodyce Agile

Praca w metodyce Agile odbywa się w krótkich sprintach. Każdy kończy się dostarczeniem konkretnej wartości biznesowej, gotowej do natychmiastowego użycia. W zespole działającym w ramach Agile pracują osoby o różnych kompetencjach. Zespoły są interdyscyplinarne, a w każdym za produkt odpowiedzialny jest Product Owner wspierany przez zespół deweloperski i Agile Coach. – Transformacja kładzie duży nacisk na współpracę. Oznacza to, że stawiamy na przedsiębiorczość pracowników
– większą autonomię zespołów, pełną odpowiedzialność i mniejszą hierarchiczność. Podsumowując ­– zwinna kultura pracy stawia ludzi ponad procesy, działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację oraz reagowanie na zmiany ponad działanie zgodnie z planem
– tłumaczyła Joanna Czarnecka.

W nowej organizacji komunikacja i współpraca nie odbywają się na poziomie szefów obszarów, ale członków konkretnych zespołów – formacji. W banku tworzą je m.in. specjaliści od produktów i ryzyka, informatyki, ale też eksperci sieci sprzedaży czy marketingu. W takim modelu biznes nie tylko współpracuje, ale także działa wspólnie z IT, dzięki czemu zmiany można wprowadzać bardzo szybko, elastycznie reagując na potrzeby rynku. Nowy Model Pracy pozwala zwiększać tempo wdrażania zmian oraz wpłynąć na wzrost satysfakcji klientów z oferowanych przez bank usług. Takie działanie to też szansa dla pracowników, by mogli stale rozwijać się poprzez realizację codziennych, nowych zadań. 

Akademia Cyfrowa

Agile daje większą odpowiedzialność i autonomię dla zespołów i tworzących go pracowników. Dlatego niezwykle istotna jest zmiana podejścia do codziennej pracy. W zaznajomieniu się z metodyką Agile i doskonaleniu w tym obszarze wspiera pracowników specjalny program szkoleniowy tzw. Akademia Cyfrowa. Bank zachęca też pracowników do poszerzania wiedzy specjalistycznej i zdobywania nowych umiejętności m.in. w zawodach przyszłości (analityk danych, ekspert w obszarze machine learning, robotyki). 

– Wprowadzenie Nowego Modelu Pracy jest przykładem na to, że wyzwania i nowe zadania tworzą znakomitą przestrzeń do rozwoju. Takie podejście pozwala zachęcić zdolnych pracowników do pozostania w organizacji i jednocześnie zainteresować pracą wielu specjalistów z rynku. Dzięki metodyce Agile jesteśmy organizacją, która stale się uczy – mówiła Joanna Czarnecka.

W panelu uczestniczyli reprezentanci 8 firm. Poza naszym bankiem: Millennium, DB Schenker, Deloitte, Fundacja Santander, ING, Pekao SA, PZU.

Lidia Sosnowska
ekspert w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

PKO Bank Polski z nominacjami w konkursie Digital Champions 2018

PKO Bank Polski „Diamentem CSR”

PKO Bank Polski nagrodzony Laurem Cessio Outsourcingu 2018

 

 

 

Pliki do pobrania