2018.03.02

PKO Bank Polski Pracodawcą Godnym Zaufania

W VII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” PKO Bank Polski został laureatem w kategorii „Zdrowie”. Zdobył najwięcej głosów członków kapituły, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej oraz  Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Uznanie zyskały praktyki Banku związane z jednym z najbardziej cenionych benefitów pracowniczych – opieką medyczną.

PKO Bank Polski łączy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby pracowników. Realizuje inicjatywy sprzyjające przyjaznej atmosferze pracy i ułatwiające godzenie jej z życiem prywatnym. Zapewnia pracownikom dodatkową opiekę medyczną i dostęp do fachowej pomocy. Jednocześnie promuje zdrowy styl życia i wspiera pracowników w trosce o zdrowie. Jego celem jest edukacja i motywowanie pracowników do podejmowania prozdrowotnych zmian w życiu.

Pracownicy są naszym największym kapitałem. Koncentrujemy się nie tylko na rozwoju ich kompetencji i karier, ale także na budowie atrakcyjnego środowiska pracy. Wciąż rozszerzamy świadczenia pozapłacowe, w tym te wspierające pracowników w trosce o zdrowie. Zdrowie jest najcenniejszą wartością, a jego stan wpływa na jakość wszystkich sfer życia. Dlatego inwestujemy w zdrowie naszych pracowników. Prowadzimy m.in. program profilaktyczny „Zdrowie jak w Banku”, którego celem jest zwiększenie naszej wiedzy, ale również motywowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia - powiedziała Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.

Pracownicy PKO Banku Polskiego mogą korzystać z szerokiej oferty świadczeń socjalnych, które wspierają ich w trudnych sytuacjach życiowych, zachęcają do dbałości o zdrowie, rozwijania swoich pasji oraz do spędzania czasu z rodziną. Poza kompleksową opieką medyczną, m.in. otrzymują środki na zakup wielu świadczeń dostępnych w systemie kafeteryjnym na platformie MyBenefit oraz mogą kupować karty sportowe w atrakcyjnych cenach.

PKO Bank Polski jest cenionym pracodawcą. W rankingach opartych na opiniach zarówno studentów, jak i profesjonalistów zajmuje czołową pozycję. W ubiegłym roku został wyróżniony za oferowane warunki pracy, politykę szkoleniową oraz pozapłacowe benefity i zdobył tytuł „Solidnego Pracodawcy”.

Konkurs o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Ideą Konkursu jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zarządzania. 

Agnieszka Skalska
specjalista w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

PKO Bank Polski z najlepszym Biurem Prasowym Roku 2017

Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 - nagrody dla PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski Instytucją Roku 2017