2019.04.18

PKO Leasing ogłosił kolejne wezwanie na akcje PCM

PKO Leasing, lider rynku leasingu w Polsce, ogłosił kolejne wezwanie na 100 proc. akcji Prime Car Management. Cena jaką oferuje PKO Leasing za każdą akcję PCM wynosi 23,75 zł. To o 0,5 zł więcej niż cena oferowana w konkurencyjnym wezwaniu, która została oceniona przez zarząd Prime Car Management jako odzwierciedlająca wartość godziwą spółki. Zapisy na akcje PCM będą odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy potrwa od 13 maja do 22 maja 2019 r., a drugi od 23 maja do 11 czerwca 2019 r. Jedynym warunkiem wezwania jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji.

100 proc. akcji Prime Car Management

– PKO Leasing chce dalej umacniać swoją pozycję rynkową i dlatego w listopadzie ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu warunkowego wezwania na 100 proc. akcji spółki Prime Car Management. W pierwszym wezwaniu nie udało się uzyskać odpowiedniej liczby zapisów, ale sytuacja od czasu jego zakończenia zmieniła się i dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie kolejnego wezwania, które w naszej ocenie ma duże szanse zakończyć się sukcesem. Cena za każdą akcję PCM jaką oferuje PKO Leasing wynosi 23,75 zł. Jest więc o 0,5 zł większa niż oferowana w konkurencyjnym wezwaniu, ocenionym przez zarząd Prime Car Management jako odzwierciedlającym wartość godziwą spółki. Jedynym warunkiem wezwania jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji – powiedział Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing

Wezwanie na 100 proc. akcji
Wezwanie obejmuje 100 proc. akcji spółki Prime Car Management, czyli 11 908 840 walorów. W odróżnieniu od kończącego się niedługo konkurencyjnego wezwania na akcje PCM, jedynym warunkiem wezwania PKO Leasing jest objęcie zapisami co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji. Cena w wezwaniu PKO Leasing jest o 6,5 proc. wyższa w stosunku do ceny akcji PCM na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania oraz o blisko 20 proc. wyższa od średniej ceny z trzech miesięcy poprzedzających wezwanie.

Zapisy na akcje PCM będą odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy potrwa od 13 maja do 22 maja 2019 r., a drugi od 23 maja do 11 czerwca 2019 r. Taka konstrukcja ma na celu umożliwienie inwestorom szybszego wyjścia z inwestycji. W przypadku spełnienia warunków wezwania już w pierwszym etapie, po jego zakończeniu nastąpi rozliczenie transakcji, a jednocześnie kontynuowane będzie przyjmowanie kolejnych zapisów w ramach drugiego etapu wezwania. Przewidywany dzień nabycia akcji w pierwszym etapie to 24 maja, a w drugim etapie – 13 czerwca. Rozliczenie transakcji mogłoby wtedy nastąpić odpowiednio 27 maja i 14 czerwca 2019 r. Jeśli w wyniku wezwania PKO Leasing uzyska nie mniej niż 90 proc. akcji PCM, to zamierza wycofać akcje nabywanej spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Wzmocnienie usług CFM w PKO Leasing
PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i jest liderem krajowego rynku leasingu. Spółka zakończyła 2018 r. rekordowym wynikiem sprzedaży na poziomie 9,2 mld zł oraz z ponad 11 proc. udziałem w rynku i blisko 14 proc. dynamiką wzrostu mierzoną r/r. PCM to jedna z wiodących firm w segmencie wynajmu samochodów i zarządzania flotą. W wyniku ewentualnego nabycia akcji PCM udział PKO Leasing w rynku CFM (ang. car fleet management) wzrósłby z 4,5 proc. do 17,5 proc. wg danych za pierwszą połowę 2018 r. Oferta produktowa PCM istotnie wzmocniłaby pozycję PKO Leasing w segmencie finansowania samochodów o ładowności do 3,5 t.

Szymon Pinderak
kierownik zespołu w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

Dwie statuetki Złotego Bankiera dla PKO Banku Polskiego

Jeden procentuje dla wielu

Weekendowy wyjazd – szybka decyzja, szybka pożyczka