Wynagrodzenie

Gdy jesteśmy już dorośli, oferujemy swoją pracę w zamian za wynagrodzenie. Zawieramy z pracodawcą umowę, w której zobowiązujemy się wykonać pracę, a on zobowiązuje się za to wypłacać nam wynagrodzenie, czyli zapłacić za pracę.
około min czytania

Pamiętacie Shreka? Mieszkał na bagnie, ale zły pan chciał go stamtąd wykurzyć. Za wykonanie zadania dla złego pana mógł odzyskać swoje bagno tylko dla siebie. A cenił sobie spokój. Zawarł więc z panem umowę. Wykona zadanie i otrzyma za to wynagrodzenie. Oczywiście, żyjemy już w innych czasach niż Shrek, nie ma już aż tak złych panów, ale sposób zawierania umów jest bardzo podobny. Gdy jesteśmy już dorośli, oferujemy swoją pracę w zamian za wynagrodzenie. Zawieramy z pracodawcą (tak, z pracodawcą, a nie ze złym panem) umowę, w której zobowiązujemy się wykonać pracę, a on zobowiązuje się za to wypłacać nam wynagrodzenie, czyli zapłacić za pracę. W umowie zawsze jest opisane, jaką pracę mamy wykonywać i jakie otrzymamy za to wynagrodzenie. Poza tym umowy bywają różne. Artyści umawiają się na ogół, że wykonają dla kogoś pewne dzieło: napiszą bajkę, opowiadanie lub utwór muzyczny albo stworzą grafikę do gry komputerowej. Dostają wynagrodzenie za to, co zrobili. Duża część dorosłych pracuje na etacie i codziennie wykonuje swoje obowiązki, a wynagrodzenie za pracę dostaje co miesiąc.

Wszystkie wynagrodzenia, tak jak sok z kartonu do szklanki, przelewane są przez pracodawców do banków. Tam trafiają na rachunki bankowe tych, którzy swoje pieniądze zarobili.