Jak zdobyć 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów? Dobry Start 300+

Powrót do szkoły po wakacjach nie należy to tanich! Co powiesz więc na to, by pomóc sobie w przygotowaniu dziecka na wrzesień?
około min czytania

Poznaj szczegóły obsługiwanego przez ZUS programu Dobry Stary 300+ i sprawdź sam, czy możesz do niego dołączyć.

 • Zdobądź 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia.
 • Ubiegać mogą się opiekunowie uczniów do 20 lub 24 roku życia.
 • Wnioski składać można od 1 lipca do 30 listopada 2022.

Już od 1 lipca do 30 listopada 2022 możesz złożyć wniosek o Wyprawkę 300+. Im szybciej się zgłosisz, tym wygodniej będzie Ci przygotować się na powrót do szkoły! Osoby składające wniosek do 31 sierpnia otrzymają pieniądze najpóźniej 30 września. Ci zaś, którzy zrobią to w okresie 1 września – 30 listopada, otrzymają świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Oczywiście, są to terminy maksymalne i świadczenia mogą być wypłacone wcześniej, nie warto jednak zwlekać.

Kto może otrzymać świadczenie Dobry Start 300+?

Masz dziecko w wieku szkolnym, które nie przekroczyło 20 roku życia lub, jeśli legitymizuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24 roku życia? Nie będzie ono uczęszczało do przedszkola lub tak zwanej „zerówki”? W takim razie możesz ubiegać się o świadczenie Dobry Start 300+! Wystarczy, że jesteś:

 • matką lub ojcem dziecka,
 • opiekunem faktycznym dziecka (osobą, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję),
 • opiekunem prawny dziecka (osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • osobą ucząca się (pełnoletnim uczniem, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty).

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod naprzemienną opieką obydwojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach), każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia „Dobry start 300+” czyli 150 zł.

Świadczenie Dobry Start 300+ przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz składać raz w roku i tylko online. Co ważne, dostępny będzie on zarówno w polskiej wersji językowej, jak i ukraińskiej!

PKO Bank Polski pomoże Ci w złożeniu Wniosku Dobry start online. Wystarczy, że:

Krok 1: wejdziesz na serwis iPKO/Inteligo,
Krok 2: w sekcji „e-Urząd” znajdziesz Świadczenie Dobry Start 300+
Krok 3: wypełnisz formularz.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj podstawowe dane, które będą Ci potrzebne:

 • twoje dane osobowe, miejsce zamieszkania i dane kontaktowe,
 • dane dziecka i, jeśli dotyczy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • informacja o szkole,
 • sposób wypłaty świadczenia,
 • dane dodatkowych dokumentów (w przypadku obywatelstwa innego niż polskie).

Koniec! Proste, prawda? Po wypełnieniu formularza otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z adresu noreply@zus.pl - wtedy jedyne co zostanie, to czekać na otrzymanie świadczenia. Miłych zakupów!