#RODO. Już starożytni Rzymianie...

Ochrona danych osobowych to dzisiaj kluczowy element funkcjonowania społeczeństwa i gospodarek na całym świecie. Jednak historia tej dziedziny jest pełna przełomów, wyzwań i dynamicznego rozwoju, który trwał przez wiele dziesięcioleci.
około min czytania

Historia ochrony danych osobowych to fascynująca podróż od starych pieczęci do rozbudowanych systemów regulacyjnych. Rozwijająca się dziedzina odzwierciedla nieustanny wysiłek społeczeństwa na rzecz zapewnienia równowagi między postępem technologicznym a poszanowaniem prywatności jednostki.

Początki ochrony prywatności...

… sięgają starożytności. Rzymianie używali tajemniczych znaków, aby chronić swoje dokumenty, a chińscy cesarze korzystali ze specjalnych pieczęci z unikatowymi wzorami.

Pierwsze przepisy o prywatności

W Europie, w XVIII wieku, pojawiły się pierwsze przepisy dotyczące prywatności. W 1737 r. król Ludwik XV wprowadził we Francji prawo zakazujące otwierania prywatnych listów. To było jedno z pierwszych praw, które zaczęły kształtować dziedzinę ochrony prywatności.

Data Protection Act w Stanach Zjednoczonych

W latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze próby ustanowienia aktów prawnych dotyczących ochrony prywatności. Data Protection Act z 1974 r. był pierwszym prawem federalnym, które oficjalnie zaczęło regulować gromadzenie i przechowywanie danych osobowych.

Dyrektywa o Ochronie Danych w Europie

W 1995 r. Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę o Ochronie Danych Osobowych, ustanawiającą standardy ochrony prywatności na terenie UE. Dyrektywa ta była prekursorem późniejszego rozporządzenia GDPR, które zaczęło obowiązywać w 2018 r. Narzuca ono surowe zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Dziś ochrona danych osobowych to skomplikowany obszar regulacji, technologii i etyki. W dobie analizy BIG DATA, sztucznej inteligencji i ciągłych postępów cyfrowych, zadania ochrony prywatności stają się coraz bardziej wymagające, ale i coraz bardziej istotne.