PKO Bank Polski nagrodził najlepsze szkoły i nauczycieli w Konkursie SKO

Trzy placówki zdobyły nagrody główne o wartości 20 tys. zł, 15 tys. zł oraz 10 tys. zł. Laureata dodatkowej nagrody w wysokości 10 tys. zł wybrali internauci. Łączna suma nagród dla szkół promujących idee SKO wyniosła ponad 800 tys. zł.
około min czytania

Organizowany od ponad 50 lat Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli to zwieńczenie całorocznej pracy nauczycieli-opiekunów SKO realizujących założenia programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności.

Na potrzeby konkursu, nauczyciele przygotowali elektroniczne prezentacje przedstawiające działania i osiągnięcia szkoły oraz opiekuna SKO w trakcie trwania danej edycji, np. organizację w szkołach wydarzeń ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i oszczędzania, aktywne prowadzenie bloga na platformie SzkolneBlogi.pl, naukę zasad bezpiecznego poruszania się w sieci, czy edukację ekonomiczną w praktyce. Do finalnego wyniku wliczały się również punkty zdobyte przez szkoły w drugiej edycji ogólnopolskiego Testu wiedzy SKO.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym oraz krajowym. W etapie regionalnym przyznano łącznie ponad pół tysiąca nagród finansowych dla szkół i nauczycieli (informacje na temat wyników etapu regionalnego). Ponadto laureaci nagrody I stopnia etapu regionalnego zakwalifikowali się do etapu krajowego.              

W edycji 2021/2022 laureatami etapu krajowego są:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu - 20 tys. zł
  2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole - 15 tys. zł
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie - 10 tys. zł

Nagrodę Internautów w wysokości 10 tys. zł zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu.

Kompleksowy program SKO pozwala nauczycielom połączyć nowoczesną edukację z praktyką. Dzieci, uczestnicząc w projektach realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności takich jak na przykład wprowadzony w ubiegłym roku szkolnym „SKO-przedsiębiorczość w praktyce”, poznają bezpośrednio od praktyków biznesu reprezentujących różne sektory gospodarki tajniki prowadzenia własnej firmy. Uczą się odpowiedzialności za sytuację finansową – własną oraz innych ludzi, zdobywają wiedzę dotyczącą odkrywania swojego potencjału, zarządzania projektami biznesowymi. To umiejętności, które przygotowują dzieci do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku – podkreśla Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim.Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom oraz społecznościom szkolnym za współpracę i zapraszamy do angażowania się w SKO w tym roku szkolnym – dodaje.

Szkolne Kasy Oszczędności

      Działania pod szyldem SKO mają na celu zdobywanie i kształtowanie przez uczniów umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. PKO Bank Polski dba o to, aby od najmłodszych lat przygotowywać dzieci i młodzież do mądrego zarządzania pieniędzmi oraz dbania o siebie i planetę. Dlatego inicjatywy pod patronatem Szkolnych Kas Oszczędności dotyczą m.in.: nauki oszczędzania, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia oraz cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności oraz oferty PKO Banku Polskiego dla dzieci w wieku 5-13 lat znajduje się na stronie www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/.

Aleksandra Andrusiewicz
starszy specjalista w PKO Banku Polskim